Мандат 2011–2015 г.

Председател и факултетен координатор:

  • доцент доктор Емилия Стойчева Тодорова
    заместник-декан на факултет “Математика и информатика” по учебната дейност и управление на качеството и акредитацията

Членове:

  1. доцент доктор Галя Василева Накова - катедра “Алгебра и геометрия”
  2. доцент доктор Мариана Матеева Петрова - катедра “Информационни технологии”
  3. професор доктор Маргарита Кръстева Тодорова - катедра “Компютърни системи и технологии”
  4. професор доктор Георги Николов Георгиев - катедра “Математически анализ и приложения”
  5. Цветомила Любомирова Вълчанова - инспектор, студентско състояние
СПОДЕЛИ В