Мандат 2015–2019 г.

Председател:
 • проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов
  декан на факултет "Математика и информатика".

Факултетен координатор:

 • проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова
  зам.-декан по учебната дейност и управление на качеството и акредитацията на факултет "Математика и информатика".

Членове:

 1. доц. д-р Иванка Мичева Георгиева - катедра "Алгебра и геометрия";
 2. доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова - катедра "Информационни технологии";
 3. доц. д-р Доника Веселинова Вълчева - катедра "Компютърни системи и технологии";
 4. проф. д-р Милко Дамянов Такев - катедра "Математически анализ и приложения";
 5. доц. д-р Александър Маринов Ковачев - катедра "Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности";
 6. Цветомила Любомирова Вълчанова - инспектор, студентско състояние;
 7. Мария Любомирова Рачева - - инспектор, студентско състояние.
СПОДЕЛИ В