Мандат 2011–2015 г.

Председател:

 • доцент доктор Димитър Иванов Петров
  зам.-декан по учебната дейност и управление на качеството и акредитацията

Членове:

 1. доцент доктор Маргарита Генова Върбанова
 2. гл. ас. доктор Николай Иванов Чолаков
 3. гл. ac. доктор Марияна Иванова Николова
 4. Иван Методиев Стефанов, студет от специалност “Компютърни науки”
 5. Венцислав Илиев Димитров, представител на фирма “Интелекти” ООД, гр. В. Търново

Съставът е актуализиран с решения на Факултетния съвет на ФМИ
(Протокол № 7 от 17.09.2012 г. и № 2 от 04.02.2013 г.)

Председател:

 • доцент доктор Емилия Стойчева Тодорова
  зам.-декан по учебната дейност и управление на качеството и акредитацията

Членове:

 1. доцент доктор Маргарита Генова Върбанова
 2. гл. ас. доктор Ивайло Петров Дончев
 3. гл. aс. доктор Марияна Иванова Николова
 4. Иван Методиев Стефанов, студет от специалност “Компютърни науки”
 5. Венцислав Илиев Димитров, представител на фирма “Интелекти” ООД, гр. В. Търново
СПОДЕЛИ В