Конкурси за директор на Института за перспективни научни изследвания, директор на Информационно-библиотечен и издателски комплекс, директор на Института по българистика

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ОБЯВЯВА КОНКУРСИ

  • за длъжността „Директор на Информационно-библиотечен и издателски комплекс“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – мандат 2019/2023 г. – със срок за подаване на документите 07.10.2019 г. в отдел „Деловодство“, Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

  • за длъжността „Директор на Института за перспективни научни изследвания“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – мандат 2019/2023 г. – със срок за подаване на документите 07.10.2019 г. в отдел „Деловодство“, Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

  • за длъжността „Директор на Института по българистика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – мандат 2019/2023 г. – със срок за подаване на документите 07.10.2019 г. в отдел „Деловодство“, Ректорат на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В