Срок за плащане на семестриални такси

Крайният срок за плащане на семестриалните такси за втори семестър от специализантите е 15 октомври 2019 г.

СПОДЕЛИ В