Нова образователна програма – „Супервизия в помагащите професии“

Уважаеми кандидат-специализанти,

От 16-ти септември 2019 г. в Центъра за квалификация започва прием на документи за кандидатстване за нова образователна програма – Супервизия в помагащите професии. Специализацията Професионален надзор (супервизия) в помагащите професии е предназначена за допълнителна квалификация на студенти, завършили ОКС „Магистър“ от професионалните направления: 1.2 Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), 3.2 Психология и 3.4 Социални дейности. Обучението е с продължителност от два семестъра.

 

СПОДЕЛИ В