Услуги на Университетски кариерен център за работодатели

Университетският кариерен център извършва следните услуги за работодатели:

        1. Търсене на специалисти – работодателите директно могат да се свързват с Университетския кариерен център (УКЦ) и да заявят от какви кадри се интересуват.

       2. Разпространение на обяви за свободни работни позиции в уеб – сайта на ВТУ и на територията на ВТУ, включваща: Ректорат;  Корпус № 5 ;  Корпус № 4 (бивш Мед. институт);  Корпус № 3 (до Мед. институт);  ФИИ (в центъра на града);  Студентски общежития.

         3. Първоначален подбор  на кандидати по предварително заявени критерии от работодателя.

       4. Индивидуално уведомяване на регистрирани в УКЦ, като активно търсещи възможности за трудова реализация, по отношение на обявени стажантски и работни позиции.

         5. Популяризиране на стажовете като учебна практика и мотивиране на студентите да се включат в стажантски програми.

         6. Организиране на дни на кариерата и други събития.

         7. Предоставяне на информация за работодателите и за техните инициативи, свързани с младите хора.

         8. Предоставяне информация на работодателите за изявени студенти.

СПОДЕЛИ В