Втори чужди езици 2019/2020

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ИЗБОР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ВТОРИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ИЛИ НА ЕЗИЦИ ОТ НУЛЕВО НИВО НА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

 1. ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА (ПРЕВОДАЧЕСКИ ПРОФИЛ)
 2. ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА - АНГЛИЙСКИ И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 3. ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
 4. ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ
 5. ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА. ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА С МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

  • албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, немски, полски, румънски, руски, сръбски и хърватски, френски, японски

 6. СЛАВИСТИКА

  • полски, сръбски с хърватски

 7. БАЛКАНИСТИКА

  • албански, румънски

 8. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК

  • английски, испански, китайски, немски, руски, френски, японски

БЕЛЕЖКА: Студентите подреждат вторите езици по реда на своите предпочитания. Класирането на кандидатите за съответните втори чужди езици е в зависимост от изявеното желание и според общия бал.

СПОДЕЛИ В