Семинар по италиански език

През 1996 год., с отпуснати от Италианския културен институт средства и дарения, колегиумът по италиански език получи първите книги и учебници в помощ на учебния процес. От академичната 1998/1999 год. разполагаме с учебен семинар, който през годините доби завършен вид и продължава да се обновява – с богат книжен фонд, със съвременни електронни носители, техника и оборудване. Въпреки че няма статута на център, италианският семинар, или „стая 428“,  както всички бивши и настоящи студенти  го наричат, е малък свят с италиански дух, в който освен учебни занятия, се провеждат срещи и различни културни мероприятия. Студентите, изучаващи италиански език, всяка година се включват в конкурса по превод „Трансформации“, както и в провеждането на "Майските дни на Филологически факултет".

Ако желаете да сте част от живота на италианистите, заповядайте в нашата група във Фейсбук.

Семинарът е отворен за всеки, който желае да се срещне отблизо с италианския език, с литературата, културата, историята и бита на италианския народ.

СПОДЕЛИ В