Еразъм практики чрез Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО)

Уважаеми колеги,

 

          От март 2016 г. кандидатстването за Еразъм практики чрез Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) за академичната 2016-2017 година, ще се извършва в отдел “Международно и вътрешно сътрудничество”, Ректорат, стая 509.

          По програма "Еразъм+" е възможно многократно участие в мобилност с цел практика и/или обучение за период до 12 месеца, за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) или общо до 36 месеца максимум. АПАО финансира практики с продължителност до 6 месеца, без прекъсване, в една академична година. За специалностите, които нямат бакалавърска степен (напр. Право), магистърската степен дава възможност за 24 месеца мобилност в периода на цялото следване.

Мобилност с цел практика могат да осъществяват студенти от всички образователни степени, без значение от формата на обучение.

          Реализацията на стаж може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че студента е бил селектиран по време на следването си и че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит.

          Практика може да се реализира и в летните месеци.

Практики могат да се търсят чрез:

  • Платформата Eurasmus (www.eurasmus.com) за помагане на студенти, като услугите са напълно безплатни. Платформата предлага стажове и студентски наръчници за всички големи градове в Европа, безопасна и сигурна онлайн система за настаняване и резервация на стаи.
  • Платформата www.erasmusintern.org за помагане на студенти за намиране на Еразъм практики. Платформата е разработена по проект на ESN Erasmus students network - Еразъм студентска мрежа.
  • Платформа www.Erasmusu.com
  • Платформа www.colanguage.com
  • Еразъм консорциум за практики АПАО, чрез публикуваните на техния сайт обяви, които се актуализират редовно. Кандидатства се съгласно обявената процедура. Ако намерите практика със съдействието на АПАО ще получите същото финансиране, както чрез ВТУ. Ако те вече са изчерпали финансирането си, можете да бъдете финансирани от ВТУ.
  • Договори на Великотърновския университет по обявата за мобилност, когато за съответния университет е посочена възможност за практика на студенти. Кандидатства се чрез отдел Евроинтеграция на ВТУ (до 4 месеца) и чрез отдел “Международно и вътрешно сътрудничество (над 4 месеца) със съдействието на координатора по съответния договор.
  • Самостоятелно, чрез лични контакти, намерена практика към фирма/ организация със стопанска или нестопанска цел/ училище и други институции, които са юридически лица.

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно и от приемащата организация. Независимо дали студентът получава допълнително заплащане от приемащата организация или не, финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дни (При некратна на 30 дни практика, се доплаща по дневна ставка):

  • 700 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция.
  • 650 евро за: Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония.


Документите, за кандидатстване към ВТУ включват:

1. Формуляр за кандидатстване (от Отдел “Международно и вътрешно сътрудничество”);

2. Писмо-покана от работодателя (Letter of Invitation – образец на документа  изтеглете оттук);

3. Сертификат за владеене на чужд език /минимум ниво B2/ (копие);

4. Уверение за студентски статус и минимален успех над 4.50 (оригинал).

 

Документите за кандидатстване се подават в отдел “Международно и вътрешно сътрудничество”, Ректорат, стая 509.

 

След като кандидатите бъдат селектирани от страна на ВТУ, ще получат пълния набор от документи, необходим за участие в Програмата.

 

За въпроси:

Отдел “Международно и вътрешно сътрудничество”
стая 509, Ректорат,
тел: 062 618306
факс: 062 654984, 
е-mail: mo@uni-vt.bg

Милена Симеонова – експерт по международно сътрудничество.

Мариета Мирчева – експерт по международно сътрудничество.


Страница на АПАО: http://isic.bg/
За контакт: Диляна Налджиева, тел. 0886081186

СПОДЕЛИ В