График на ликвидационна изпитна сесия за учебната 2018/2019 година

01.09.2019 – 06.09.2019 г.

ГРАФИК
за провеждане на ликвидационната изпитна сесия за учебната 2018/2019 година
(01.09.2019 – 06.09.2019 г.)


Преподавател

Дата

Час

Зала

Специалност

Дисциплина

Проф. д-р Тихомир Трифонов

02.09.2019 г.

13:00

К4, 303

За всички

За всички

Доц. д-р Милен Христов

02.09.2019 г.

08:15

3К, 202

КН, И,МИ

Линейна алгебра

Доц. д-р Милен Христов

02.09.2019 г.

08:15

3К, 202

СИ

ЛААГ

Доц. д-р Милен Христов

04.09.2019 г.

08:15

3К, 102

МИ

Комплексен анализ,

Доц. д-р Милен Христов

04.09.2019 г.

08:15

3К, 102

КН

Геометрия

Доц. д-р Галя Накова

02.09.2019 г.

08:30

4К, 502

МИО, СК, ФИ

Математика

Доц. д-р Галя Накова

03.09.2019 г.

08:30

3К, 102

СИ

ЛААГ

Доц. д-р Галя Накова

03.09.2019 г.

08:30

3К, 102

И, МИ

Аналитична геометрия

Доц. д-р Галя Накова

04.09.2019 г.

08:30

3К, 202

И, МИ

Геометрия, Синтетична геометрия

Доц. д-р Златко Върбанов

04.09.2019 г.

09:00

3К, 402

За всички

Алгоритми и структури от данни

Доц. д-р Златко Върбанов

03.09.2019 г.

09:00

3К, 402

За всички

За всички

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

02.09.2019г.

09:30

3К, 606

За всички

За всички + Журналистика

Доц. д-р Марияна Николова

02.09.2019 г.

11:00

3К, 302

За всички За всички

Доц. д-р Юлиана Дошкова

02.09.2019г.

13:00

3К, 506

За всички За всички

Доц. д-р Валентин Бакоев

03.09.2019г.

09:00

3К, 202

За всички

Алгоритми и структури от данни, Алгоритми върху графи

Доц. д-р Валентин Бакоев

05.09.2018г.

09:00

3К, 202

За всички

Дискретна математика,

Дискретни структури

Проф. дмн Стефка Буюклиева

03.09.2018г.

09:00

3К, 406

За всички За всички

Доц. д-р Любомир Христов

04.09.2019 г.

09.00

3К, 406

За всички За всички

Доц. д-р Емилиян Петков

05.09.2019 г.

10:00

3К, 306

За всички За всички

Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

02.09.2019 г

09:00

3К, 707

За всички За всички

Проф. д-р Емилия Тодорова

03.09.2019 г.

10:00

3К, 506

За всички За всички

Доц. д-р  Ивайло Дончев

03.09.2019г.

09.00

3К, 704

За всички За всички

Доц. д-р Иванка Минчева

02.09.2018г.

13.00

3К, 406

За всички За всички

Доц. д-р Тодор Тодоров

02.09.2019г.

09.00

3К, 503

За всички За всички

Гл. ас. д-р Венелин Монев

02.09.2019 г.

10:00

3К, 504

За всички За всички

Гл. ас. д-р Милена Стефанова

03.09.2019 г.

13:00

3К, 703

За всички За всички

Проф. д-р Георги Георгиев

03.09.2019 г.

11:00

3К, 505

За всички За всички

Проф. д-р  Димитър Цветков

03.09.2019 г.

08:00

3К, 707

За всички За всички

Проф. д-р Милко Такев

06.09.2019г.

09.00

4К, 502

За всички За всички

Проф. Олег Асенов

02.09.2019г.

10.00

3К, 306

За всички За всички
СПОДЕЛИ В