Дипломанти

ДИПЛОМНИ РАБОТИ,

защитени в катедра  „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“

Година

Тема на дипломната работа

Дипломант

Научен ръководител

Рецензент

2019 г.

2019 г.

Възгледите на Френсис Бейкън за индивидуалния подход, за предразсъдъците и тяхната актуалност в съвременното образование. Из опита на Донка Илиева

Валентина Ленова, Б+И, фак. №106-БИз

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2019 г.

Мотивът за пътуващата двойка герои в романа „Възвишение“ на Милен Русков

Кристина Младенова, БФ, фак. №5866

Доц. д-р В. Донев

Проф. д-р Р. Радев

2019 г.

Методическите идеи на доц. С. Попов

Марина Димитрова, Б+И, фак. №

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

Проф. д-р Р. Радев

2019 г.

Образователната система в Япония и преподаването на литература в средното училище /Проблемът за женската поезия и проза в образованието/

Събина Петрова, Б+Японски,  фак. № 42391-Б

Проф. д-р Р. Радев

Доц. д-р В. Донев

2019 г.

История и художествена условност в романа „Случаят Джем“ от В. Мутафчиева

Фани Комаревска, БФ,  фак. № 5716

Доц. д-р В. Донев

Проф. д-р Р. Радев

2019 г.

История на обучението по български език и литература в ОУ „В. Левски“, с. Стара река

Марияна Салиева, Б+И,  фак. №116-БИз

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2019 г.

Прагматиката и нейните правила в обучението на деца билингви

Елена Иванова, Б+Из, фак. № 1802012854

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

Проф. д-р Р. Радев

2019 г.

Ролята на личността на учителя в обучението по литература. Из опита на учителката по български език и литература Дочка Михайлова

Надка Младенова, Б+И, фак. № 1019-БИ

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2019 г.

Фикция и история в романа на Весела Ляхова „Бежанци“

Йолина Василева, Б+И, фак. № 1020-БИ

Доц. д-р В. Донев

Проф. д-р Р. Радев

2019 г.

Романът „Възвишение“ на М. Русков и неговата филмова адаптация

Мария Трифонова, Б+И,  фак. № 1018-БИ

Доц. д-р В. Донев

Проф. д-р Р. Радев

2018  г.

2018 г.

Темата за заточението и проблемно-тематичния подход в литературното обучение – „Видрица“ на поп Минчо Кънчев

Йоана Павлова, БФ, фак. №5762

Проф. д-р Р. Радев

Доц. д-р В. Донев

2018 г.

Педагогическите възгледи на Франсоа Волтер. Ролята на личността на учителя в обучението по литература. Из опита на Цонка Динева

Недка Трифонова, Б+Ф,  фак. №42287-Б

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2018 г.

Идеята за вещите в поезията на А. Далчев и погледът му към българската литература с оглед на структуриране на учебниците за 12. клас

Теодора Стоянова, БФ, фак. №5765

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2018 г.

„Възхвала на глупостта“ на Еразъм Ротердамски и съвременното обучение по литература. Из опита на Виолета Пейкова

Антон Ванчев, Б+Г, фак. №96-БГ

Проф. д-р Р. Радев

Доц. д-р В. Донев

2018 г.

Трудовете на П. Братоев в областта на методиката на литературното обучение

Мариела Гърдева, Б+И фак. №40-БИз

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2018 г.

Преподаване на български език като чужд на китайски студенти (ниво А1-А2)

Димитър Димитров, Б+Изт., фак. №42237-Б

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

Проф. д-р Р. Радев

2018 г.

Хайку и проблемът за минималното и максималното при четенето на художествен текст в училище

Елена Петрова, Б+Изт., фак. № 608554

Проф. д-р Р. Радев

Доц. д-р В. Донев

2018 г.

Педагогическите и естетическите възгледи на Аристотел в книгата „За душата. Ролята на личността на учителя в обучението по литература

Пламена Цветанова, БФ, фак. № 5837

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2018 г.

Въпросно-отговорната система на Сократ и съвременните тестове

Тихомира Христова, Б+Изт., фак. № 42390-Б

Проф. д-р Р. Радев

Доц. дн Янка Коева

2018 г.

Взаимодействието на образователните и културните институции и обучението  по литература

Дима Кисьова, БФ, фак. № 5811

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2018 г.

Развиване на устната реч на учениците в часовете по български език и литература

Диана Цанекова, БФ фак. № 5813

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

Проф. д-р Р. Радев

2018 г.

Преподаване на българския език като чужд на ученици с първи език френски (ниво А1-А2 )

Яница Руменова, Б+ЧЕ фак. № 42383-Б

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

Доц. дн Янка Коева

2018 г.

Методическите идеи на доц. Стефанка Стефанова за обучението по български език

Лилия Петрова, Б+И, фак. № 0085-БИ

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

Проф. д-р Р. Радев

2017 г.

2017 г.

Ролята на личността на учителя според педагога  Жечо  Атанасов. Споделен опит на учителя по литература Айсел Алиева

Галина Яхова, БФ, фак. № 12860

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2017 г.

Ролята на личността на учителя в обучението по литература

Андриана Симеонова, Б+Г, фак. № 77-БГ

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2017 г.

Трагизъм и спасение в романа „Майките“ на Теодора Димова

Деница Астахова, БФ фак. № 11837

Доц. д-р В. Донев

Проф. д-р Р. Радев

2017 г.

Педагогическите възгледи на Мишел дьо Монтен. Из опита на Йовка Димова

Арзу Метин, Б+Ф, фак. № 42 246-Б

Проф. д-р Р. Радев

Доц. дн Янка Коева

2017 г.

Възгледите на Жан-Жак Русо . Из опита на Денка Чотова

Роси Драгнева, Б+Ф фак. № 42 288-Б

Проф. д-р Р. Радев

Доц. дн Янка Коева

2017 г.

Възгледите на Нешо Бончев за литературата и образованието.  Ролята на личността на учителя в обучението по литература. Из опита на Павлина Димитрова

Велка Алексиева, Б+И, фак. № 975-БИ

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2017 г.

Педагогическите възгледи за личността на учителя на Атанас Илиев. Из опита на Добринка Тодорова

Здравка Кючукова, БИ, фак. № 47 БИ-з

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2017 г.

Развитие на комуникативните умения чрез обучението по български език и литература в 5. клас

Цветомира Никова, БИ, фак. № 1001-БИ

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

Проф. д-р Р. Радев

2017 г.

Междупредметни връзки в бучението по български език, литература и история в 5. клас

Антония Францова, БИ, фак. №1003- БИ

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

Проф. д-р Р. Радев

2016 г.

2016 г.

Отрицанието в поезията на Христо Ботев. Проблемно-тематичен подход в литературното обучение

Любомира Любенова, Б+Г, фак. № 64-БГ

Проф. д-р Р. Радев

Доц. д-р Вергиния Колева

2016 г.

Вечерта като природно, духовно и битово време в сборника „Вечери в Антимовския хан на Йордан Йовков“ и проблемно- тематичния подход в литературното обучение

Гергана Мочева, БГ фак. № 67-БГ

Проф. д-р Р. Радев

Доц. д-р Вергиния Колева

2016 г.

Личността на учителя в обучението по литература. Из опита на С. Атанасова

Паулина Велковска, БФ фак. № 5680

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2016 г.

Мит и литература в сборника с разкази „Спомени за вода“ на Иван Станков

Йоана Николова, БФ, фак № 5722

Доц. д-р В. Донев

Проф. д-р Р. Радев

2016 г.

Философските и художествени проникновения в стихосбирката „Книга на мълчанието“ на Борис Христов

Йорданка Миленова, БФ, фак. № 5601

Доц. д-р В. Донев

Проф. д-р Р. Радев

2016 г.

Ролята на личността на учителя

Мария Гошева, БГ, фак №  58-БГ

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2016 г.

Ролята на личността на учителя в обучението по литература. Из опита на Данивела Георгиева и Славка Кисьова

Роза Кисьова, БФ-з, фак. № 12770

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2016 г.

Ролята на учителя и регионалната литература в обучението по български език и литература. Из опита на Борис Кадънов

Антон Антонов, БГ, фак. № 60-БГ

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2016 г.

Учителят като личност и хармонията в образователния процес

Сани Иванова, БФ, фак. № 12 886

Проф. д-р Р. Радев

Доц. дн Янка Коева

2015 г.

2015 г.

Ролята на личността на учителя в обучението по литература. Из опита на Красимира Минева

Величка Иванова, БФ, фак. № 5620

Проф. д-р Р. Радев

Доц. д-р Вергиния Колева

2015 г.

Ролята на личността на учителя в обучението по литература с огледа опита на Татяна Стоянова и Огнян Николов

Виктория Николова , БФ, фак. № 5621

Проф. д-р Р. Радев

Доц. д-р Вергиния Колева

2015 г.

Лирика и философия в повестите на  Борис Христов

Благовеста Кукова, БФ фак. № 5617

Доц. д-р В. Донев

Проф. д-р Р. Радев

2015 г.

Ролята на личността на учителя в обучението по литература. Из опита на Румяна Методиева

Пламена Стамова, БФ, фак. № 5611

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2015 г.

Ролята на личността на учителя в обучението по литература. Из опита на Пламен Йорданов

Рени Николова, БГ, фак. № 53-БГ

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2015 г.

Плановете – преподаване и учене в обучението по литература

Петя Илиева, БГ, фак. № 55-БГ

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2014 г.

2014 г.

Ролята на личността на учителя в обучението по литература. Из опита на Румяна Манева

Йоанна Солакова

Проф. д-р Р. Радев

Доц. д-р Вергиния Колева

2013 г.

2013 г.

Естетика на повторителността в разказите на Йордан Йовков от „Старопланински легенди и изучаването им в училище“

Проф. д-р Р. Радев

Доц. д-р Вергиния Колева

2013 г.

Комуникативните упражнения в обучението по български език и литература в 5. клас

Десислава Цончева, БГ, фак. № 5-БГ

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

2013 г.

Комуникативните упражнения в обучението по български език и литература в 7. клас

Мариета Скорчева, БГ, фак № 9-БГ

Проф. д-р Р. Радев

Гл. ас. д-р Д. Димитрова

СПОДЕЛИ В