Катедра "Продължаващо образование"

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

от 08:00 до 12:00 ч.

от 12:30 до 16:30 ч.

почивни дни: събота и неделя

Еmail: depok@ts.uni-vt.bg

          podk@ts.uni-vt.bg

Административен секретар:

инж. Тоня Христова

Кабинет № 707 - Корпус 5 на ВТУ

Телефон: 0886 174 254; 062 610207

 email: t.hristova@ts.uni-vt.bg

Организатор учебен процес:

Светлана Брайнова

Кабинет № 706 - Корпус 5 на ВТУ

Телефон: 0886 174 254; 062 610206

email: s.brainova@ts.uni-vt.bg
СПОДЕЛИ В