Договори за двустранно сътрудничество с чуждестранни висши учебни заведения

 1. АВСТРИЯ

  1. Университет “Парис Лодрон”, Залцбург

   www.uni-salzburg.at

   21.05.1988 – 21.05.1991 (автоматично продължаване на всеки 3 години)

   03.07.1993 – безсрочен


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели в следните области: германистика, история, класическа археология, славистика, биофизика и правни науки; участие в международни прояви и съвместни проекти.


 2. АЗЕРБАЙДЖАН

  1. Държавен университет в Баку

   www.bsu.edu.az/en/

   20.02.2014 – 20.02.2019 (автоматично подновяване)


   Договорът предвижда обмен на преподаватели и студенти, организиране на международни прояви и участие в съвместни проекти.


 3. АЛБАНИЯ

  1. Университет “А. Джувани”, Елбасан

   www.uniel.edu.al

   04.06.2000 – 04.06.2003

   20.12.2005 – 20.12.2010

   12.2010 – 12.2015 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на преподаватели (в областите: балканистика, чуждоезиково обучение, хуманитарни науки, педагогически науки, математика и информатика и спорт) и студенти (размяна на спортни отбори за участие в състезания), както и участие в съвместни проекти и международни прояви.


  2. Университет “Фан Ноли”, Корча

   www.unkorce.edu.al

   20.10.2009 – 20.10.2012 (автоматично продължаване)


   Договорът включва областите: педагогика, балкански и европейски чужди езици, бизнес администрация като предвижда обмен на преподаватели, изследователи, студенти и служители, както и участие в международни прояви и съвместни проекти.


  3. Университет в Тирана

   www.unitir.edu.al

   05.11.2014 – 05.11.2019 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 4. АР ЕГИПЕТ

  1. Суецки университет, Исмаилия

   www.scuegypt.edu.eg

   04.07.1997 – 04.07.2002

   02.2002 – 02.2007

   26.03.2007 – 26.03.2012 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, студентски групи и преподаватели (в областта на хуманитарните науки, обществените науки, природо-математическите науки и изкуствата), участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Университет Ал Мансура

   www.mans.edu.eg

   02.2002 – 02.2005 (автоматично продължаване)

   29.03.2007 – 29.03.2012 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели (в областта на хуманитарните науки, природните науки, правото, икономиката и филологиите), участие в международни прояви и съвместни проекти.


  3. Върховен съвет за паметниците на културата към Министерството на културата на АР Египет

   10. 2010 – 10.2015 (автоматично подновяване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и изследователи (в областта на археологията, древната история и културния туризъм), участие в международни прояви и съвместни проекти.


 5. БЕЛАРУС

  1. Белоруски държавен педагогически университет “Максим Танк”, Минск

   www.bspu.unibel.by

   16.11.2001 – 16.11.2006 г.

   май 2015 г. – май. 2020 г.


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 6. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

  1. Университет в Баня Лука

   www.unibl.org

   26.07.1995 – 26.07.2000

   07.11.2000 – 07.11.2006

   09.04.2008 – 09.04.2013

   18.04.2013 – 18.04.2018 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 7. БРАЗИЛИЯ

  1. Университет в Сао Пауло

   www.usp.br

   декември 2011 – декември 2016

   19.06.2017 – 19.06.2022


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 8. ГЕРМАНИЯ

  1. Университет “Фридрих Шилер”, Йена

   www.uni-jena.de

   18.06.1975 – 18.06.1979 (продължава автоматично за още 4 години)

   1981 – 1985

   1986 – 1990

   12.02.1994 – 12.02.1998 (продължава автоматично за още 5 години)

   31.08.1998 – 31.08.2003 (актуализиран)

   04.02.2005 – 04.02.2010 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели в областта на българистиката, германистиката, южната славистика и източно-европейските изследвания; участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Алберт-Лудвигс-Университет, Фрайбург

   www.uni-freiburg.de

   05.12.2005 – 05.12.2010 (продължава автоматично за по още 5 години)

   12.10.2016 – 12.10.2021


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  3. Университет в Регенсбург

   www.uni-regensburg.de/index.html.en

   23.04.2015 – 23.04.2017 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда реализация на програма за обмен на студентски групи “Тандем”, предназначена за всички студенти от всички специалности.


 9. ГРУЗИЯ

  1. Кавказки международен университет, Тбилиси

   http://www.ciu.edu.ge

   19.01.2017 – 19.01.2022 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 10. ГЪРЦИЯ

  1. Университет в Янина

   www.uoi.gr

   01.01.1985 – 01.01.1988

   23.10.1988 – 23.10.1991 (продължава автоматично за още 3 години)

   01.09.1993 – 01.09.1998

   09.07.1997 – 09.07.2002

   28.10.2002 – 28.10.2006 (автоматично продължаване за по още 4 години)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Университет “Аристотел”, Солун

   www.auth.gr

   09.2010 – 09.2015 (в процес на подновяване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 11. ИРАК

  1. Университет в Сюлеймания

   www.univsul.org

   април 2013 – април 2018 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 12. КАЗАХСТАН

  1. Казахски университет за международни отношения и световни езици “Абилайхан”, Алмати

   www.ablaikhan.kz

   12.01.2005 – 12.01.2010

   15.01.2010 – 15.01.2015 (автоматично продължаване)

   03.05.2010 – 03.05.2015 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели в областта на чуждоезиковото обучение, превода, педагогическите науки, международните отношения, мениджмънта, международните комуникации и др.; участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Казахски национален педагогически университет “Абай”, Алмати

   www.kaznpu.kz

   26.04.2011 г. - 26.04.2016 г.(автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 13. КИПЪР

  1. Съюз на българите в Кипър, Лимасол

   www.bguc.org/

   22.05.2014 – 22.05.2019


   Договорът предвижда подготовка на учители по български език, история и др., подготовка на учениците в българските училища в Кипър, провеждане на франчайз обучение по български език, участие в съвместни международни прояви и др.


 14. КИРГИЗСТАН

  1. Международен университет на Централна Азия, Токмок

   www.iuca.kg/

   20.08.2012 – 20.08.2017 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Международен университет на Киргизката република

   www.iuk.kg

   09.05.2017 – 09.05.2022 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 15. КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

  1. Китайски геоложки университет, Ухан

   www.csc.edu.cn

   25.03.2012 – 25.03.2017 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Институт “Конфуций”

   www.confuciusinstitute.bg

   28.03.2012 – 28.03.2017 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда осигуряване на лектори по китайски език, осигуряване на материали, необходими за изучаването на китайски език, провеждане на културни събития и др.


  3. Китайска академия за обучение на кадри в Пудун (CELAP)

   http://en.celap.cn/

   27.10.2014 – 27.10.2017 (в процес на подновяване)


   Договорът предвижда академични изследвания и развитие на специалностите; програми за развитие на преподавателския състав; обмен на гост-лектори от двете институции; организиране на програми за обучение на представители на правителството и бизнеса от двете държави.


  4. Пекински университет за езици и култура

   http://english.blcu.edu.cn/

   09.09.2016 – 09.09.2019


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  5. Меморандум за разбирателство за създаване на Център за обучение на учители по китайски език с Пекинския университет за езици и култура

   19.01.2017 – 19.01.2022


 16. КОРЕЯ

  1. Университет Мокуон, Деджон

   www.mokwon.ac.kr

   25.04.2012 – 25.04.2017 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 17. ЛАТВИЯ

  1. Институт за управление на информационни технологии, Рига

   www.isma.lv

   09.2011 – 09.2016 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Висше училище в Резекне

   www.ru.lv

   18.02.2015 – 18.02.2020

   Договорът предвижда подпомагане на образованието и възможности за научни изследвания за студенти и преподаватели от двете страни, както и възможности за обмен на опит в областта на културата; съвместно организиране на симпозиуми, семинари и др. научни мероприятия.


  3. Университетски колеж Вентспилс

   http://venta.lv/

   21.09.2015 – 21.09.2020


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 18. МАКЕДОНИЯ

  1. Университет “Св. Кирил и Методий”, Скопие

   www.ukim.edu.mk

   27.10.1993 – 27.10.1997

   20.06.1997 – 20.06.2002

   2002 – 2007 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели в областта на филологията, правото, историята, педагогиката, археологията, математиката, информатиката, географията, изкуствата и др.; обмен на публикации, организиране на международни прояви и участие в съвместни проекти.


  2. Университет в Тетово

   www.unite.edu.mk/en/

   27.10.1993 – 27.10.1997

   20.06.1997 – 20.06.2002

   2002 – 2007 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  3. Международен славянски университет “Г.Р.Державин”, Свети Николе

   http://msu.edu.mk/za-univerzitetot/slavjanski-denes/

   01.04.2016 – 01.04. 2021 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 19. МОЛДОВА

  1. Молдовски държавен университет, Кишинев

   www.usm.md

   18.09.1998 – 18.09.2003 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Висша антропологична школа, Кишинев

   www.ant.md

   04.05.2001 – 04.05.2004 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  3. Тараклийски държавен университет

   www.tdu-tar.md

   12.2004 – безсрочен

   10.06.2015 – 10.06.2018


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  4. Славянски университет на Република Молдова

   www.surm.md

   06.11.2007 – 06.11.2012 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  5. Университет за европейски политически и икономически науки “Константин Щере”, Кишинев

   www.uspee.md

   09.2012 – 09.2017 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  6. Международен консорциум в сферата на науката и образованието между ВТУ, Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе и Тараклийски държавен университет „Г. Цамблак“

   05.10.2017 – безсрочен


   Споразумението предвижда академичен обмен на студенти, специалисти; съвместни програми и проекти; съвместни международни форуми; езикова практика в РБ.


 20. ПОЛША

  1. Ягелонски университет, Краков

   www.uj.edu.pl

   31.03.1973 – безсрочен

   28.11.2000 – 28.11.2005 (актуализиран)

   01.09.2005 – 01.09.2010 (автоматично продължаване за още 5 години)

   30.10.2015 – 30.10.2020 (автоматично продължаване за още 5 години)


   Договорът предвижда обмен на преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 21. РУМЪНИЯ

  1. Университет в Крайова

   www.ucv.ro

   15.02.1975

   01.10.2000 – 01.10.2003

   11.2003 – 11.2008

   24.04.2007 – 24.04.2012 (автоматично продължаване)

   Договорът предвижда сътрудничество в областта на компютърните науки, математиката, информатиката, чуждите езици, правото, историята, географията, философията, изобразителното изкуство, спорта; обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Университет в Питещ

   www.upit.ro

   20.04.2001 – 20.04.2002 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  3. Букурещки университет, Православен богословски факултет

   www.unibuc.ro/e/facultati/teologie-ortodoxa/

   12.05.2008 – до прекратяването му


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, организиране на съвместни изложби, участие в международни прояви.


  4. Букурещки университет

   www.unibuc.ro

   25.03.2015 – 25.03.2020 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  5. Национален университет за изкуства, Букурещ

   www.unarte.org

   25.11.2011 – 25.11.2016 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  6. Национален университет по политически науки и публична администрация, Букурещ

   http://www.snspa.ro

   21.05.2015 – 21.05.2020 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 22. РУСИЯ

  1. Руски държавен хуманитарен университет, Москва

   www.rsuh.ru

   19.05.1993 – 19.05.1998 (автоматично продължаване)

   07.07.2006 – 07.07.2009 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на преподаватели и администрация, организиране на съвместни научни прояви.


  2. Тверски държавен университет

   www.university.tversu.ru

   01.10.1998 – 01.10.2003

   03.07.2003 – 03.07.2008

   11.11.2013 – 11.11.2018 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на преподаватели и на студенти за частично обучение, както и осъществяване на обучение по съвместна магистърска програма в направление “История”.


  3. Московски държавен университет “М. В. Ломоносов”

   www.msu.ru

   05.11.2001 – 05.11.2006

   12.03.2007 – 12.03.2012 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и докторанти за частично обучение и преподавателски обмен за четене на лекции.


  4. Московски педагогически държавен университет

   www.mpgu.edu

   28.11.2001 – 28.11.2006

   20.09.2006 – 20.09.2011 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда сътрудничество в областите педагогика, математика, информатика, география, чужди езици, както и обмен на студентски групи за срок от 14 дни.


  5. Башкирски държавен университет, Уфа

   www.bashedu.ru

   20.08.2002 – 20.08.2007 (автоматично продължаване)

   25.09.2007 – 25.09.2012 (автоматично продължаване за по още 5 години)


   Договорът предвижда обмен на преподаватели и студенти в направленията “Филология”, “История”, “Математика и информатика”. Предвижда се и обучение на студенти в съвместна магистърска програма в направление “История” и “Филология”; участие в международни прояви и съвместни проекти.


  6. Филиал на Държавната академия за славянска култура, Твер

   www.gask.ru/about/branch_in_tver

   10.2004 – 10.2009 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  7. Смоленски държавен университет

   www.smolgu.ru

   31.08.2009 – 31.08.2014 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  8. Смоленски хуманитарен университет

   www.shu.ru

   01.09.2005 – 01.09.2009

   2009 – 2014 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели (в психологически и филологически факултет на СХУ и философски и филологически факултет на ВТУ), участие в международни прояви и съвместни проекти.


  9. Волгоградски държавен университет

   www.new.volsu.ru

   05.10.2005 – 05.10.2010

   декември 2011 – безсрочен


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели от хуманитарните факултети, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  10. Санкт-Петербургски хуманитарен университет

   www.gup.ru

   14.05.2009 – 14.05.2014 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  11. Кубански държавен университет

   www.kubsu.ru

   04.03.2008 – 04.03.2013

   19.05.2014 – 19.05.2019 (автоматично продължаване)


  12. Руски държавен педагогически университет “А. И. Херцен”, Санкт-Петербург

   www.herzen.spb.ru

   30.08.2011 г. – 30.08.2016 г. (в процес на подновяване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  13. Новгородски държавен университет “Я. Мъдри”

   www.novsu.ru

   18.10.2013 – 18.10.2018


   Договорът предвижда провеждане на двустранни научни стажове за преподаватели, докторанти и студенти, организиране на съвместни научни прояви.


  14. Белгородски държавен институт за изкуство и култура

   www.bgiki.ru

   13.02.2014 – 13.02.13.02.2019 (автоматично продължаване за 1 година)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  15. Санкт-Петербургски държавен институт за култура

   www.spbgik.ru/

   16.03.2016 – 16.03.2021 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  16. Белгородски държавен национален изследователски университет

   www.beesu.edu.ru

   31.03.2016 – 31.03.2021


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  17. Тамбовски държавен университет „Г.Р. Державин“

   www.tsutmb.ru

   01.06.2016 – безсрочен


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  18. Псковски държавен университет

   www.pskgu.ru

   01.08.2016 – 01.08.2021


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  19. Московски държавен университет за дизайн и технологии

   www.mgudt.ru

   07.04.2016 - безсрочен


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  20. Институт за стратегии в образованието към Руската академия за образование

   www.instrao.ru

   декември 2016 – декември 2021


   Договорът предвижда обмен на опит, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 23. САЩ

  1. Трумански държавен университет, Мисури, Кърксвил

   www.truman.edu

   12.04.2001 – безсрочен


   Частично обучение на американски студенти по уточнена в договора за сътрудничество програма.


  2. Бостън колидж, Масачузетс

   www.bc.edu

   май 2006 – (неограничено време)


   Договорът предвижда предимно обмен на студенти за частично обучение и обмен на преподаватели.


  3. Университет “Кетъринг”, Мичиган

   www.kettering.edu

   28.10.2009 – 28.10.2012 (автоматично продължаване за още 5 години)


   Договорът предвижда участие в съвместни проекти, които може да включват летни курсове, ръководство на по-големи проекти и съвместни изследвания на преподаватели и студенти.


  4. Университетски колеж “Монмът”, Илиноис

   www.monmouthcollege.edu

   16.03.2011 – 16.03.2014 (в процес на преподписване)


   Договорът предвижда предимно обмен на студенти за частично обучение и участие в летните езикови курсове, организирани от двете страни.


  5. Международна асоциация по Тайдзичюен, Ян стил, Редмънд, Вашингтон

   http://www.yangfamilytaichi.com/association/

   25.04.2015 (безсрочен)


   Договорът предвижда обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” , провеждане на научни изследвания и други творчески дейности, развитие на академичния състав, мобилност на студенти и преподаватели.


  6. Щатски университет Морхед, Кентъки

   www.moreheadstate.edu/iss

   18.10.2016 – 18.10.2021


   Договорът предвижда краткосрочно обучение на студенти, участие в летни лагери, обмен на преподаватели, разработване на учебни програми, участие в различни международни форуми и др.


 24. СЛОВАКИЯ

  1. Университет “Св. св. Кирил и Методий”

   www.ucm.sk

   14.11.2007 – безсрочен


   Договорът предвижда обмен на преподаватели и студенти, общи научни прояви, изследователска работа и различни стажове.


 25. Р СЪРБИЯ

  1. Университет в Ниш

   www.ni.ac.rs

   15.03.1988 – 15.03.1993

   1995 – 2000

   12.05.2000 – 12.05.2005 (автоматично продължаване)

   15.06.2005 – 15.06.2010

   15.06.2010 – 15.06.2015

   11.06.2015 – 11.06.2020


   Договорът предвижда сътрудничество в областта на славистиката, балканистиката, чуждоезиковото обучение, икономическите науки, философските науки, математиката и информатиката, спорта, музиката, изобразителното изкуство, летни езикови курсове, педагогиката; обмен на студентски групи за учебна практика, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти. Обмен на лектори по сръбски и български език.


  2. Факултет за юридически и приложни науки в Нови Сад

   10.12.2010 – безсрочен


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели с Юридическия факултет на ВТУ, организиране на международни прояви и участие в съвместни проекти.


  3. Висше педагогическо училище в Алексинац

   www.vsvaspitacka.edu.rs

   14.11.2014 – 14.11.2019 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на преподаватели, студенти и студентски групи (бакалаври, магистри) и осъществяване на съвместни проекти.


  4. Асоциация за развитие на науката, техниката и образованието, Враня

   www.ijcrsee.com

   23.12.2016 – 23.12.2021


   Договорът предвижда обмен на преподаватели и студенти, общи научни прояви, изследователска работа и различни стажове.


 26. ТАЙВАН

  1. Национален университет в Тайнан

   www.eng.nutn.edu.tw

   05.03.2009 – безсрочен


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 27. ТУРЦИЯ

  1. Тракийски университет в Одрин

   www.trakya.edu.tr

   16.01.2014 – 16.01.2019 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Истанбулски университет Кемербургаз

   www.en.kemerburgaz.edu.tr

   29.05.2014 г. – подписан проектопротокол за разбирателство

   13.05.2015 – 13.05.2020 г. – договор за двустранно сътрудничество (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 28. УКРАЙНА

  1. Лвовски национален университет “Иван Франко”

   www.lnu.edu.ua

   10.1974 – 10.1979

   1979 – 1988

   25.04.1989 – 25.04.1993

   07.12.1999 – 07.12.2004 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда разработване на научноизследователски програми, обмен на преподаватели, студенти, докторанти и специализанти, участие в различни научни прояви.


  2. Харковски национален университет “В. Н. Каразин”

   www.univer.kharkov.ua

   15.05.1990 – 15.05.1995 (автоматично продължаване)

   12.01.1995 – 12.01.2000

   12.01.2000 – 12.01.2005 (автоматично продължаване)

   02.11.2017 – 02.11.2022 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на научни публикации, учебни планове, преподаватели и студенти за производствена практика, провеждане на съвместни научни изследвания и участие в различни научни форуми.


  3. Одески национален университет “И. И. Мечников”

   www.onu.edu.ua/ru

   1991 – 1994

   11.1996 – 11.2001

   11.11.1996 – 11.11.2001

   19.02.2002 – 19.02.2007

   16.02.2007 – 16.02.2012 (автоматично продължаване)

   юли 2016 – юли 2021


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  4. Кировоградски държавен педагогически университет

   www.kspu.kr.ua

   01.01.2001 – 01.01.2005 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  5. Киевски институт “Славянски университет”

   www.ksu.ukrpack.net

   07.01.2001 – 07.01.2005 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, съвместни научни изследвания, обмен на научна литература, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  6. Измаилски държавен хуманитарен университет

   02.11.2001 – 02.11.2006

   05.10.2006 – 05.10.2011 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, международни прояви и участие в съвместни проекти. Взаимен обмен на студенти за включено обучение за един семестър по специалностите „Български език и литература”, „Украински език и литература” и „Руски език и литература”.


  7. Бердянски държавен педагогически университет

   www.bdpu.org

   04.10.2001 – 04.10.2006 (автоматично продължаване)

   01.09.2008 – 01.09.2013 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  8. Черновицки национален университет “Юрий Федкович”

   www.chnu.cv.ua

   21. 06. 2010 – 21.06.2015 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  9. Киевски правен университет към националната академия на науките

   www.kul.kiev.ua

   21.05.2010 г. – 21.05.2015 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  10. Мелитополски държавен педагогически университет “Богдан Хмелницки”

   www.mdpu.org.ua

   19.10.2010 –19.10.2015 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  11. Сумски държавен педагогически университет “А. С. Макаренко”

   www.sspu.sumy.ua

   11.03.2011 –11.03.2016 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  12. Лвовска академия за изкуства

   www.lnam.edu.ua

   27.04.2011 – 27.04.2016 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  13. Украинска академия на науките

   www.nas.gov.ua

   ноември 2012 – безсрочен


   Договорът предвижда обмен на студенти, докторанти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  14. Киевски правен университет и Украинска академия на науките

   www.kul.kiev.ua/

   www.nas.gov.ua

   ноември 2012 - безсрочен


   Договорът предвижда обмен на студенти, докторанти и преподаватели, международни прояви и участие в съвместни проекти.


 29. ФРАНЦИЯ

  1. Университет Ла Рош-сюр-Йон

   20.11.2007 – 20.11.2012 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, докторанти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 30. РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА

  1. Университет в Риека

   www.uniri.hr

   30.07.2008 – 30.07.2010 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, обмен на публикации, организиране на международни прояви и участие в съвместни проекти.


  2. Университет в Задар

   www.unizd.hr/

   03.2009 – 03.2012

   15.02.2013 – 15.02.2018 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


 31. ЯПОНИЯ

  1. Институт по технологии в Нагоя

   www.nitech.ac.jp

   март 2008 – март 2013 (автоматично продължаване)

   02.09.2013 – 02.09.2018 (автоматично продължаване)


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  2. Университет Бункьо Гакуин

   www.u-bunkyo.ac.jp

   16.09.2011 г. – безсрочен


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  3. Университет Киоай Гакуин

   www.kyoai.ac.jp

   31.05.2013 – автоматично продължаване


   Договорът предвижда обмен на студенти, преподаватели и администрация, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  4. Университет Кокушикан

   www.kokushikan.ac.jp

   18.09.2013 (безсрочен)


   Договорът предвижда обмен на студенти и преподаватели, участие в международни прояви и съвместни проекти.


  5. Университет Фукуяма

   www.fukuyama-u.ac.jp/english/

   25.02.2016 – 31.03.2020


   Договорът предвижда обмен на студенти, на преподаватели и на академична информация.

СПОДЕЛИ В