Заключителна кръгла маса по проект РУМБА

На 11 юни 2019 г. се състоя Заключителна кръгла маса по проект „Родители и Учители Могат Без Агитация - РУМБА“, който Педагогически колеж - Плевен реализира в рамките на учебната 2018-2019 г. с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към МОН.

Кръглата маса събра представители на образователните институции - партньори на Педагогическия колеж при осъществяване на проектните дейности: РУО - Плевен, СУ „Христо Смирненски" и ОУ „Никола Йонков Вапцаров“.  Гост на форума бе г-н Лало Каменов – главен експерт към ЦОИДУЕМ.

Целта на форума бе да се направи анализ на извършените дейности и постигнати резултати в търсенето и намирането на ефективни форми на сътрудничество между образователната институция и семейната общност за мотивиране и подкрепа на учениците за качествена образователна интеграция.

Всички участници и заинтересовани страни – екипът от експерти от Педагогически колеж - Плевен, РУО и Община Плевен, учителите от партньорските училища, представителите на семейната общност, студентите – изразиха своето удовлетворение от възможността да се включат в реализирането на проекта, като очертаха конкретните измерения на ефектите за всеки от тях. Споделената от всички констатация бе, че идеята на проекта трябва да се развие и да се мултиплицират добрите практики, които да намерят по-голяма приложимост и устойчивост в образователната среда в името на пълноценната образователна интеграция на децата от етническите малцинства.

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В