Компания “Перфомалис” ООД

Предмет на договора е взаимно партньорство, относно създаване на специалисти, отговарящи на изискванията на Пазара на труда в България. Компанията се занимава с маркетинг, рекламни дейности и електронна търговия.
СПОДЕЛИ В