“Българска Аутсорсинг Асоциация”

Основните дейности на асоциацията са насочени към подобряване на бизнес климата в страната, привличане на чуждестранни инвестиции и иновативно развитие на аутсорсинг индустрията.
Предметът на договора е сътрудничество и съвместни инициативи, за създаване на квалифицирани кадри, отговарящи на изискванията на сектора на аутсорсинг услуги.
СПОДЕЛИ В