110 университетски учени от България и чужбина участват в Международна научна конференция във Великотърновския университет

В 321 аудитория на Великотърновския университет днес започна работа Международната научна конференция на тема „Езици, култури, комуникации“.
Деканът на Филологическия факултет проф. д-р Ценка Иванова откри конференцията и приветства участниците в нея.
Заместник-ректорът по международната дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Димитър Димитров поздрави всички участници от името на академичното ръководство и специално от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов.
Уважаеми колеги и приятели, искам да поздравя Филологическия факултет с тази вече традиционна конференция, защото, опирайки се на традициите, ние се предпазваме от грешките на бъдещето. Самият аз винаги съм бил привърженик на интердисциплинарния подход и се радвам, че събитието, което организирате, не е чуждо както на филологията, така и на историята, философията и културологията. Убеден съм, че всички участници във форума ще получат много нова информация, ще генерират нови идеи за бъдещи научни публикации. Пожелавам успех на конференцията!“, каза в края на приветствието си доц. д-р Димитров.
Конференцията дава възможност на участниците – преподаватели, студенти и докторанти, да представят резултатите от своите изследвания в различни области на филологическата наука и на хуманитаристиката.
В научното събитие, което е организирано от Филологическия факултет, участие са заявили 110 души от Великотърновския университет, а също участници от 11 университета и изследователски института от България, както и от 12 университета в чужбина (от 7 държави). В конференцията има обособени секции за докторанти и студенти, които тази година ще представят над 30 доклада. 
В рамките на форума ще се проведе и Кръгла маса „Филология – нови прочити“, посветена на проф. д-р Людмила Иванова.

 

СПОДЕЛИ В