Ректорът на Измаилския държавен хуманитарен университет посети Великотърновския университет

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов проведе работна среща с проф. д.п.н. Ярослав Кичук, ректор на Измаилския държавен хуманитарен университет, Украйна.
Те обсъдиха нови възможности за разширяване на сътрудничеството между двата университета в областта на образованието и науката, както и разработването на съвместни прояви, конференции, семинари и други.

 

СПОДЕЛИ В