Съвет на настоятелите

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

(създаден съгласно Закона за висшето образование – чл.35а-чл.35в)


 1. Представител на МОН (съгл. Заповед на министъра на МОН № РД09-347 от 12.03.2008 г. - в съответствие с чл. 35а, ал. 3 от ЗВО, и Решение на АС № 3/28.03.2016 г.):

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

 • ВЕНЕЛИНА ГОЧЕВА
  Издател на в-к „24 часа“ и „Труд“.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ:

 1. Александър Узунов

  представител на Студентския съвет при ВТУ
  (член на СН, съгл. докладна записка от 13.04.2022 г.)


 2. СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ

  управител на JobTiger
  (член на СН, съгл. Решение на АС № 3/28.03.2016 г.)


 3. ТЕОДОСИ ТЕОДОСИЕВ

  член на Съвета на директорите на „Пирин Спринг“ АД.
  (член на СН, съгл. Решение на АС № 3/28.03.2016 г.)


 4. Стефан Милушев

  управител на Зора – М.М.С. ООД
  (член на СН, съгл. Решение на АС № 5/04.05.2018 г.)


 5. Илия Кръстев

  управител на А Дейта Про ООД.
  (член на СН, съгл. Решение на АС № 5/04.05.2018 г.)


 6. Асен Ников

  изпълнителен директор на компания „Кроношпан България“ ЕООД
  (член на СН, съгл. Решение на АС № 6/11.06.2018 г.)


 7. СНЕЖАНА АТАНАСОВА ДАНЕВА-ИВАНОВА

  зам.-кмет на община Велико Търново
  (член съгл. Заповед № РД22-1184/11.08.2020 г. на кмета на община Велико Търново)

СПОДЕЛИ В