Научна конференция на младите изследователи – 31.05.2019 година

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
31 МАЙ 2019
АУДИТОРИЯ „ДЖОН АТАНАСОВ”, УЧЕБЕН КОРПУС 3

 


Награда за теоретично изследване

Габриела Михайлова Чотова
докторантска програма
„Методика на обучението по информатика и информационни технологии”
ФМИ, ВТУ “Св. св, кирил и методий”
„Програмирането като средство за реализиране на междупредметни връзки”
Научен консултант: доц. д-р Ивайло Дончев


Награди за приложимост

Невен Боянов Боянов
докторантска програма „Информатика”
ФМИ, ВТУ “Св. св, кирил и методий”
„Изследване и разработка на система за безжична комуникация между
микроконтролерни системи със силно ограничени ресурси”
Научен консултант: доц. д-р Валентин Бакоев

Юри Стефанов Стойнов
докторантска програма „Информатика”
ФМИ, ВТУ “Св. св, кирил и методий”
„Интеграция на хардуер с клауд базирана система  - проблеми и предизвикателства”
Научен консултант: доц. д-р Тодор Тодоров


Награда за перспективност

Ренета Петрова Савова
докторантска програма
„Методика на обучението по информатика и информационни технологии”
ФМИ, ВТУ “СВ. СВ, КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
„Образователните игри, приложими в обучението по компютърно моделиране в началното училище”
Научен консултант: доц. д-р Марияна Николова


Награда за презентация

Мариела Николаева Николова
бакалавърска програма
„Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии”
ФФ, ВТУ “СВ. СВ, КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
„Видео стрийминг – технологии, услуги и недостатъци”
Научен консултант: гл. ас. д-р Гергана Маркова


Специална награда на Декана
на Факултет “Математика и Информатика”

Жоржета Йорданова Ангелова
докторантска програма „Методика на обучението по математика”
ФМИ, ВТУ “СВ. СВ, КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
„Използване на GeoGebra в училищния курс по геометрия в 10. клас”
Научен консултант: доц. д-р Иванка Минчева


СПЕЦИАЛНА Награда НА ЖУРИТО

Розалина Недялкова Недялкова И Петя Деянова Семова
бакалавърска програма
„Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
„Възможности за използване на блоковото програмиране в обучението по математика”
Научен консултант: проф. д-р Коста Гъров

НАГРАДА НА ЖУРИТО ЗА МЛАД УЧАСТНИК

Андрей Златков Върбанов
бакалавърска програма „Софтуерно инженерство”
ФМИ, ВТУ “Св. св, кирил и методий”
„Върху признаците за делимост и представянето на числата в различни бройни системи”
Научен консултант: доц. д-р Тодор Тодоров

 

СПОДЕЛИ В