График на лятна изпитна сесия за учебната 2018/2019 година

ГРАФИК
на провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2018/2019 година
специалност “КНИГОИЗДАВАНЕ” редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

4

Авторско право

20.06.2019г.;11:00ч.

505

24.06.2019г.;10:30ч.

505

проф. д-р Лъчезар Георгиев

4

Издателско-полиграфически комплекс в България

19.06.2019г.;11:00ч.

505

24.06.2019г.;10:30ч.

505

проф. д-р Лъчезар Георгиев

4

Детско книгоиздаване

17.06.2019г.;10:30ч.

505

24.06.2019г.;11:30ч.

505

гл. ас. д-р Стела Георгиева

4

Он-лайн медии

17.06.2019г.;12:30ч.

505

24.06.2019г.;14:30ч.

505

гл. ас. д-р Стела Георгиева

4

Графичен дизайн и техническо редактиране

21.06.2019г.;11:00ч.

505

24.06.2019г.;10:30ч.

505

проф. д-р Лъчезар Георгиев

4

Издателски системи

07.06.2019г.;09:30ч.

706

25.06.2019г.;09:30ч

706

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

4

Испански език II ч.

/////////////

//////////////

04.06.2019г.;14:15ч.

706

Галина Върлинкова


ГРАФИК
на провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2018/2018 година
специалност “БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ” редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

2

Теория и практика на редактиране

03.06.2019;10:00

Ректорат - 556

24.06.2019;10:00

Ректорат - 556

проф. д-р Валентина Бонджолова, Силвия Коева

2

Класифициране на документални източници

04.06.201;10:00

504

25.06.2019;10:00

504

доц. д-р Живка Радева

2

Организация и методика на библиографията

21.06.2019;09:00

504

24.06.2019;09:00

504

доц. д-р Александър Ковачев

2

Библиофилство

13.06.2019;10:00

504

25.06.2019;10:00

504

доц. д-р Живка Радева

2

WEB дизайн

07.06.2019;10:00

606

24.06.2019;11:00

606

Доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова, гл. ас. д-р Силвия Върбанова


ГРАФИК
на провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2018/2019 година
специалност “ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО И ДИГИТАЛНИ МЕДИИ” редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

1

Дискретни структури

Задачи 05.06.2019г.; 09:00ч.

Теория 06.06.2019г.; 09:00ч.

202

202

28.06.2019г.; 09.00ч.

202

доц. д-р Валентин Бакоев

1

Комуникативни формати и информационно осигуряване

13.06.2019г.; 10:00ч.

505

24.06.2019г.; 10:00ч.

505

гл. ас. д-р Калина Иванова, ас. Стефка Чернева

1

Организация на информационните масиви

10.06.2019г.; 09:00ч.

505

27.06.2019г.; 09:00ч.

505

доц. д-р Александър Ковачев

1

Програмиране на С++

03.06.2019г.; 09:00ч.

703, 704

26.06.2019г.; 09:00ч.

703, 704

доц. д-р Ивайло Дончев, ас. д-р Мая Христова

1

Увод в дигитални медии

07.06.2019г.; 10:00ч.

505

25.06.2019г.; 11:00ч.

505

проф. д-р Лъчезар Георгиев, гл. ас. д-р Стела Георгиева

1

Математика

//////////////////

///////

24.06.2019г.;09:00ч.

406

проф. дмн. Стефка Буюклиева, ас. д-р Десислава Георгиева

1

Физическо възпитание и спорт

////////////

//////

///////////

///////

гл. ас. д-р Калояна Крумова


ГРАФИК
за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2018/2019 година, специалност “Софтуерно инженерство” редовно обучение

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

1

Компютърни мрежи

08.06.2019;10:00

306

28.06.2019;10:00

406

проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

1

Линейна алгебра и аналитична геометрия

15.06.2019;08:00

16.06.2019;08:00

202

202

25.06.2019;08:00

202

доц. д-р Галя  Накова, ас. Виктория Бенчева

1

Микроконтролери и вградени устройства

20.06.2019;12:15

306

28.06.2019;12:15

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Петров, Невен Боянов

1

Обектно ориентирано програмиране

07.06.2019;09:15

506,102

402

28.06.2019;09:15

707,

402

доц. д-р Ивайло Дончев, ас. д-р  Мая Христова, Петьо Колев

1

Уеб програмиране с .NET

23.06.2019;09:00

402

29.06.19;09:00

402

доц. д-р Златко Върбанов, гл. ас. д-р Венелин Монев, Трендафил Трифонов

1

Английски език ІІ част - ТО

//////////

//////

31.05.2019;10:00

707

Анелия  Иванова

1

Физическо възпитание - ТО

///////////////////

////////

//////////////////

////////

Виктория Кокаланова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

2

Математически анализ II ч.

20.06.2019г.;09:00ч.

306

28.06.2019г.;09:00ч.

506

проф. д-р Милко Такев, ас. Виктория Бенчева

2

Осигуряване на качество на софтуера

06.06.2019г.;10:00ч.

306

24.06.2019г.;10:00ч.

306

доц. д-р Емилиян Петков, Павел Христов

2

Шаблони за софтуерен дизайн I ч.

12.06.2019г.;09:00ч.

402

26.06.2019г.;13:00ч.

402

доц. д-р Златко  Върбанов

гл. ас. д-р Венелин Монев, Любомир Филипов

2

JavaScript базирани технологии

03.06.2019г.;08:00ч.

706

27.06.2019г.;08:00ч.

402

доц. д-р Тодор Тодоров, Юри Стефанов Стойнов, Тодор Манев

2

Алгоритми и структури от данни

15.06.2019г.;09:00ч.

402

26.06.2019г.;09:00ч.

402

доц. д-р Златко Върбанов, ас.д-р Мая Христова, гл. ас. д-р Венелин Монев

2

Нерелационни бази данни

03.06.2019г.;09:00ч.

503

27.06.2019г.;09:00ч.

503

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

2

Мобилни приложения за  Android - ТО

29.05.2019г.;08:15ч.

703

25.06.2019г.;11:00ч.

703

доц. д-р Златко Върбанов

ас. Мая Христова, Евгени Димитров

2

Специализиран английски език - ТО

21.05.2019г.;10:15ч.

707

28.05.2019г.;10:15ч.

707

Анелия Иванова

2

Спорт- ТО

///////////////////

////////

//////////////////

////////

Бранимир Маринов

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

3

Информационни системи за управление на софтуерни проекти

11.06.2019;09:00

506

24.06.2019;09:00

707

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова, Калоян Здравков

3

Софтуерни архитектури

04.06.2019;11:00

506

25.06.2016;11:00

606

доц. д-р Доника Вълчева, гл. ас.

 д-р Гергана Маркова

3

Документация на софтуер и системи за документиране

04.06.2019;12:00

506

25.06.2016;12:00

606

доц. д-р Доника Вълчева, Елица Бакалова

3

Интернет базиранa свързаност на устройства (IoT)

07.06.2019;10:00

707

28.06.2019;10:00

406

проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков, Калоян Здравков

3

Методи за транслация

18.06.2019;10:00

506

24.06.2019;10:00

606

доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова, гл. ас.

 д-р Силвия Върбанова

3

Графични системи

12.06.2019;10:00

306

26.06.2019;10:00

306

Доц. д-р Емилиян Петков, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

3

Добиване на данни (data mining)

12.06.2019;10:00

506

27.06.2019;09:00

503

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

3

Абстракции и преизползваем код в клиентска среда

03.06.2019;10:00

402

27.06.2019;10:00

606

гл. ас. д-р Венелин Монев, Йоан Иванов


ГРАФИК
за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2018/2019 година, специалност “ Педагогика на обучение по математика и информатика”

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

1

Алгебра и теория на числата

19.06.2019;09:00

702

26.06.2019;09:00

702

проф. дмн Стефка Буюклиева

1

Алгоритми и структури от данни

11.06.2019;09:00

504

25.06.2019;09:00

703

доц. д-р Златко Върбанов

1

Бази данни

21.06.2019;09:00

607

27.06.2019;09:00

503

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Калчев

1

Компютърни архитектури

03.06.2019;09:00

306

28.06.2019;12:00

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

1

Синтетична геометрия

17.06.2019;08:30

306

24.06.2019;08:30

706

доц. д-р Галя Накова

1

Математически анализ ІІ ч. ТО

//////////

//////

28.06.2019;14:00

505

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев

1

Английски език - ТО

///////

//////

24.06.2019;14:00

Корпус 5, 608

Галя Славчева

1

Физическо възпитание и спорт - ТО

//////

///////

////////

///////

Калояна Крумова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

2

Уеб дизайн

05.06.2019;09:00

505

24.06.2019;11:00

606

доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова

гл. ас. д-р Силвия Върбанова

2

Графични системи

10.06.2019;10:00

306

26.06.2019;10:00

306

доц. д-р Емилиян Петков, гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

2

Училищен курс по информатика

03.06.2019;09:00

703

24.06.2019;09:00

703

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

2

Училищен курс по информационни технологии

04.06.2019;10:00

707

25.06.2019;10:00

707

доц. д-р Марияна Иванова Николова

2

Теория на вероятностите и математическа статистика

07.06.2019;08:00

406

28.06.2019;08:00

505

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Горчев

2

Диференциални уравнения

//////////////

//////

27.06.2019;10:00

406

проф. д-р Георги Георгиев

2

Обектно ориентирано програмиране С++  

///////////

///////

24.06.2019;15:00

703

доц. д-р Ивайло Дончев

ас. д-р  Мая Христова

2

Съвременни програмни среди

////////

/////

24.06.2019;13:00

703

доц. д-р Ивайло Дончев

2

Компютърна математика

/////////////////

/////////

25.06.2019;13:00

406

гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева, Паскал Пиперков

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

3

Методика на обучението по информатика

03.06.2019г.;13:00ч.

703, 704

24.06.2019г.;09:00ч.

704,706

доц. д-р Ивайло Дончев

3

Методика на обучението по информационни технологии

////////////

////////

25.06.2019г.;11:00ч.

707

доц. д-р Марияна Иванова Николова

3

Диференциални уравнения

04.06.2019г.;11:00ч.

406

26.06.2019г.;11:00ч.

102

проф. д-р Георги Георгиев

3

Частна методика на обучението по математика

///////////

///////

29.06.2019г.;13:00ч.

503

доц. д-р Иванка Минчева

3

Вероятностни модели в теорията на тестовете

11.06.2019г.;14:00ч.

505

28.06.2019г.;11:00ч.

505

проф. д-р Димитър Цветков

3

Изкуствен интелект

10.06.2019г.;09:00ч.

704

27.06.2019г.;09:00ч.

503

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

3

Web анализ и проектиране

05.06.2019г.:09:00ч.

505

24.06.2019г.;11:00ч.

606

доц. д-р Юлиана Дошкова-Тодорова

гл. ас. д-р Силвия Върбанова

3

Числени методи

05.06.2019г.;11:00ч.

102

26.06.2019г.;11:00ч.

102

проф. д-р Георги Георгиев

3

Специално и интегрирано обучение

//////////

/////

21.06.2019г.;10:00ч.

Корпус 5

проф. дн Анелия Гърбачева

3

Хоспитиране по математика

/////////

/////

////////

//////

Цветелина  Петрова-Русева

3

Хоспитиране по информатика

////////

/////

/////////

/////

доц. д-р Марияна  Николова


ГРАФИК
за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2017/2018 година, специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

1

Геометрия

задачи 20.06.2019; 08:00

теория 21.06.2019; 08:00

202

202

27.06.2019; 08:00

202

доц. д-р Милен Христов

1

Дискретни структури

задачи 05.06.2019; 09:00

теория 06.06.2019; 09:00

202

202

28.06.2019; 09:00

202

доц. д-р Валентин  Бакоев

1

Програмиране на С++

03.06.2019; 09:00

703,704

26.06.2019; 09:00

704,706

доц. д-р Ивайло Дончев

ас. д-р Мая  Христова

1

Компютърна алгебра

13.06.2019; 09:00

406

25.06.2019; 09:00

406

проф. дмн Стефка Буюклиева

гл. ас. д-р Мария  Джумалиева-Стоева

1

Математически анализ – приложен курс ІІ

задачи 10.06.2019;09:00

теория 11.06.2019; 09:00

202

202

24.06.2019; 09:00

202

доц. д-р Любомир Христов

ас. Виктория Бенчева

1

Физическо възпитание - ТО

////////////////

////////

/////////////////

спортна зала

гл. ас. д-р Бранимир Маринов

1

.Английски език ІІ- ТО

//////////////

//////

28.05.2019;12:00

707

Анелия Иванова

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

2

Бази от данни

19.06.2019; 10:00

503

24.06.2019; 10:00

707

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Калчев

2

Компютърни мрежи

08.06.2019; 08:00

306

28.06.2019; 09:00

406

проф. д-р Олег Асенов, гл. ас. д-р Теодор Калушков, гл. ас. д-р Милена Стефанова

2

Непроцедурно програмиране

07.06.2019; 09:30

706

25.06.2019; 09:30

706

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

2

Оптимизационни методи - ТО

//////////////

////////

26.06.2019; 09:00

406

доц. д-р Любомир Христов

2

Програмиране на Java

14.06.2019; 08:00

402

27.06.2019; 08:00

402

доц. д-р Тодор  Тодоров

2

Числени методи

10.06.2019;13:00

102

26.06.2019;13:00

102

 

2

Микропроцесорни системи - ТО

////////////

///////

28.06.2019; 13:00

306

проф. д-р Мирослав Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Петров

2

Специализиран английски език

//////////

//////

15.06.2019;13:00

707

 

2

Спорт - ТО

//////////

///////

//////////

//////

гл. ас. д-р

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

3

Компютърна графика

04.06.2019; 10:00

306

25.06.2019; 10:00

306

доц. д-р Емилиян Петков,

Пеньо Лебамовски

3

Мултимедиен хардуер

05.06.2019; 10:00

306

25.06.2019; 12:00

707

доц. д-р Марияна Николова

гл. ас. д-р Гергана Маркова

3

Компютърна сигурност

07.06.2019; 10:00

306

27.06.2019; 10:00

306

гл. ас. д-р Милена  Стефанова

3

Системно програмиране

03.06.2019; 09:00

306

28.06.2019; 09:00

306

проф. д-р Мирослав  Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Петров

3

Програмиране с DOT NET - ТО

////////////

/////////

24.06.2019; 09:00

506

доц. д-р Златко  Върбанов

гл. ас. д-р Венелин Монев

3

Web програмиране на PHP - ТО

/////////////

/////////

26.06.2019; 08:00

703

доц. д-р Тодор Тодоров


ГРАФИК
за провеждане на изпитите през лятна изпитна сесия на учебната 2017/2018 година, специалност “ИНФОРМАТИКА”

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

1

Алгебра и теория на числата

19.06.2019;08:00

702

26.06.2019;09:00

702

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

1

Алгоритми и структури от данни

05.06.2019;09:00

06.06.2019;09:00

202

202

25.06.2019;09:00

506

доц. д-р Валентин Бакоев

гл. ас. д-р Мария  Джумалиева-Стоева

1

Геометрия

17.06.2019;08:30

306

24.06.2019;08:30

706

проф. д-р Галя Накова

1

Компютърни архитектури

03.06.2018;09:00

306

28.06.2019;12:00

306

проф. д-р Мирослав  Гълъбов, гл. ас. д-р Теодор Калушков

1

Математически анализ – приложен курс ІІ ч.

14.06.2019;08:00

506

28.06.2019;09:00

505

проф. д-р Димитър Цветков, гл. ас. д-р Николай Колев

1

 Английски език  ІІ - ТО

////////

////

24.06.2019;14:00

Корпус 5 608

Галя Славчева

1

Физическо възпитание - ТО

//////

/////

////////

//////

Милен Виденовски

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(24.06.-30.06.2019 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

2

Бази от данни

21.06.2019;09:00

607

27.06.2019;10:00

503

доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Димитров Калчев

2

Логическо програмиране

06.06.2019;10:00

706

26.06.2019;10:00

607

проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова

2

Обектно ориентирано програмиране

04.06.2019;09:00

702

27.06.2019;09:00

702

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

2

Функционално програмиране

04.06.2019;14:00

702

27.06.2019;14:00

702

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

2

Математическо оптимиране - ТО

///////

/////

25.06.2019;10:00

503

доц. д-р Любомир Янакиев Христов

2

Алгоритми върху графи - ТО

////////

//////

25.06.2019;09:00

506

доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

курс

Дисциплини

Редовна сесия

(03.06.-23.06.2019г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

3

Числени методи

19.06.2019; 09:00

202

28.06.2019; 09:00

506

проф. д-р Милко Такев

3

Диференциални уравнения

04.06.2019;13:00

406

26.06.2019;13:00

102

проф. д-р Георги Георгиев

3

Мултимедийни компютърни системи

04.06.2019; 11:00

707

25.06.2019; 10:00

707

доц. д-р Марияна  Николова

гл. ас. д-р Гергана  Маркова

3

Защита на населението и околната среда - ТО

//////////////

//////

24.06.2019;13:00

Корпус 4 з. 304.

Диана Нешкова

3

Програмни интерфейси - ТО

////////

//////

26.06.2019; 10:00

306

доц. д-р Емилиян Петков

гл. ас. д-р Петя  Бялмаркова

3

 Интелигентни системи

07.06.2019; 09:00

704

24.06.2019; 09:00

707

доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

3

Програмиране С#

13.06.2019; 09:00

403

27.06.2019; 09:00

403

доц. д-р Златко Върбанов

Габриела Чотова

3

Web програмиране – С# - ТО

/////////////

/////////

27.06.2019; 11:00

403

доц. д-р Златко Върбанов

Габриела Чотова

3

Системи  за компютърна математика - ТО

///////////

////////

25.06.2018; 13:00

406

гл. ас. д-р Мария  Джумалиева-Стоева

СПОДЕЛИ В