Списъчен състав на членовете на Общото събрание, мандат 2019–2023 г.

Председател

Зам.-председател

Списъчен състав на ОС на ИФ (2019-2023), актуалeн към 19.08.2022 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ – 48

 1. Проф. д-р Андрей Димов Андреев
 2. Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев
 3. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
 4. Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев
 5. Проф. д-р Димитър Йорданов Димитров
 6. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 7. Проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова
 8. Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски
 9. Проф. д-р Николай Ангелов Кънев
 10. Проф. д-р Петко Стефанов Петков
 11. Проф. д-р Пламен Христов Павлов
 12. Проф. д-р Румен Христов Янков
 13. Проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева
 14. Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
 15. Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева
 16. Доц. д-р Галин Богданов Петров
 17. Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
 18. Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов
 19. Доц. д-р Живко Живков Жеков
 20. Доц. д-р Лора Дончева Григорова
 21. Доц. д-р Маринела Николова Агаларева
 22. Доц. д-р Надежда Найденова Христова
 23. Доц. д-р Николай Симеонов Мончев
 24. Доц. д-р Олег Ангелов Александров
 25. Доц. д-р Петя Димитрова Събева
 26. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов
 27. Доц. д-р Росина Людмилова Костова
 28. Доц. д-р Силвия Николова Александрова
 29. Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов
 30. Доц. д-р Таня Йорданова Джанфезова
 31. Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева
 32. Доц. д-р Юлия Йорданова Симеонова
 33. Гл. ас. д-р Здравко Стоянов Здравков
 34. Гл. ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева Агдак
 35. Гл. ас. д-р Йордан Веселинов Йорданов
 36. Гл. ас. д-р Мариела Иванова Некова
 37. Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова-Сапунджиева
 38. Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков
 39. Гл. ас. д-р Михаил Грозданов Христов
 40. Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев
 41. Гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов
 42. Гл. ас. д-р Павлин Стоянов Чаушев
 43. Гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова
 44. Гл. ас. д-р Светла Христова Глушкова
 45. Гл. ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова
 46. Ас. д-р Антон Дончев Маринов
 47. Ас. д-р Симеон Младенов Антонов
 48. Ст. преп. Диана Димитрова Нешкова

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ – 8

 1. Тодор Георгиев Марков
 2. Симеон Ангелов Ангелов
 3. Христо Стоев Костов
 4. Велислава Анатолиева Великова
 5. Мария Георгиева Жечева
 6. Чани Ивайлова Апостолова
 7. Никола Мирославов Николов
 8. Кремена Георгиева Маркова-Йорданова

АДМИНИСТРАЦИЯ – 1

 1. Анна Тодорова Благоева


Списъчен състав на ОС на ИФ (2019-2023), актуалeн към 20.08.2021 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ – 50

 1. Проф. д-р Андрей Димов Андреев
 2. Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев
 3. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
 4. Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев
 5. Проф. д-р Димитър Йорданов Димитров
 6. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 7. Проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова
 8. Проф. д.н.к. Маргарита Николова Карамихова
 9. Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски
 10. Проф. д-р Петко Стефанов Петков
 11. Проф. д-р Пламен Христов Павлов
 12. Проф. д-р Румен Христов Янков
 13. Проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева
 14. Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
 15. Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева
 16. Доц. д-р Галин Богданов Петров
 17. Доц. д-р Георги Борисов Нехризов
 18. Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
 19. Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов
 20. Доц. д-р Живко Живков Жеков
 21. Доц. д-р Лора Дончева Григорова
 22. Доц. д-р Маринела Николова Агаларева
 23. Доц. д-р Надежда Найденова Христова
 24. Доц. д-р Николай Ангелов Кънев
 25. Доц. д-р Николай Симеонов Мончев
 26. Доц. д-р Олег Ангелов Александров
 27. Доц. д-р Петя Димитрова Събева
 28. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов
 29. Доц. д-р Росина Людмилова Костова
 30. Доц. д-р Силвия Николова Александрова
 31. Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов
 32. Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева
 33. Гл. ас. д-р Здравко Стоянов Здравков
 34. Гл. ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева Агдак
 35. Гл. ас. д-р Йордан Веселинов Йорданов
 36. Гл. ас. д-р Мариела Иванова Некова
 37. Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова-Сапунджиева
 38. Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков
 39. Гл. ас. д-р Михаил Грозданов Христов
 40. Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев
 41. Гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов
 42. Гл. ас. д-р Павлин Стоянов Чаушев
 43. Гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова
 44. Гл. ас. д-р Светла Христова Глушкова
 45. Гл. ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова
 46. Гл. ас. д-р Таня Йорданова Джанфезова
 47. Гл. ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова
 48. Ас. д-р Антон Дончев Маринов
 49. Ст. преп. Диана Димитрова Нешкова

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ – 9

 1. Дария Димитрова Тошкова
 2. Десислава Любомирова Симеонова
 3. Йордан Стефанов Миновски
 4. Красимир Йорданов Дердов
 5. Светлин Ценков Стоянов
 6. Тодор Георгиев Марков
 7. Кристиян Красимиров Младеновски
 8. Полина Лъчезарова Петрова
 9. Иван Руменов Димитров

АДМИНИСТРАЦИЯ – 1

 1. Анна Тодорова Благоева

Списъчен състав на ОС на ИФ (2019-2023), актуалeн към 28.09.2020 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ – 50

 1. Проф. д-р Андрей Димов Андреев
 2. Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев
 3. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
 4. Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев
 5. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 6. Проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова
 7. Проф. д.н.к. Маргарита Николова Карамихова
 8. Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски
 9. Проф. д-р Петко Стефанов Петков
 10. Проф. д-р Пламен Христов Павлов
 11. Проф. д-р Румен Христов Янков
 12. Проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева
 13. Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
 14. Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева
 15. Доц. д-р Галин Богданов Петров
 16. Доц. д-р Георги Борисов Нехризов
 17. Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
 18. Доц. д-р Димитър Йорданов Димитров
 19. Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов
 20. Доц. д-р Лора Дончева Григорова
 21. Доц. д-р Маринела Николова Агаларева
 22. Доц. д-р Милен Василев Михов
 23. Доц. д-р Надежда Найденова Христова
 24. Доц. д-р Николай Ангелов Кънев
 25. Доц. д-р Николай Симеонов Мончев
 26. Доц. д-р Олег Ангелов Александров
 27. Доц. д-р Петя Димитрова Събева
 28. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов
 29. Доц. д-р Росина Людмилова Костова
 30. Доц. д-р Силвия Николова Александрова
 31. Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов
 32. Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева
 33. Гл. ас. д-р Живко Живков Жеков
 34. Гл. ас. д-р Здравко Стоянов Здравков
 35. Гл. ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева
 36. Гл. ас. д-р Мариела Иванова Некова
 37. Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова
 38. Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков
 39. Гл. ас. д-р Михаил Грозданов Христов
 40. Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев
 41. Гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов
 42. Гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова
 43. Гл. ас. д-р Светла Христова Глушкова
 44. Гл. ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова
 45. Гл. ас. д-р Таня Йорданова Джанфезова
 46. Гл. ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова
 47. Ас. д-р Антон Дончев Маринов
 48. Ас. д-р Боянка Маринова Димитрова
 49. Ас. д-р Павлин Стоянов Чаушев
 50. Ст. преп.  Диана Димитрова Нешкова

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ – 9

 1. Дария Димитрова Тошкова
 2. Десислава Любомирова Симеонова
 3. Йордан Стефанов Миновски
 4. Красимир Йорданов Дердов
 5. Светлин Ценков Стоянов
 6. Тодор Георгиев Марков
 7. Кристиян Красимиров Младеновски
 8. Полина Лъчезарова Петрова
 9. Иван Руменов Димитров

АДМИНИСТРАЦИЯ – 1

 1. Анна Тодорова Благоева

Списъчен състав на ОС на ИФ (2019-2023), актуалeн към 18.06.2019 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ – 54 (квота – 54)

 1. Проф. д-р Андрей Димов Андреев
 2. Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев
 3. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
 4. Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев
 5. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 6. Проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова
 7. Проф. д.н.к. Маргарита Николова Карамихова
 8. Проф. д-р Мария Иванова Иванова
 9. Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски
 10. Проф. д-р Петко Стефанов Петков
 11. Проф. д-р Пламен Христов Павлов
 12. Проф. д-р Румен Христов Янков
 13. Проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева
 14. Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
 15. Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева
 16. Доц. д-р Галин Богданов Петров
 17. Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
 18. Доц. д-р Димитър Йорданов Димитров
 19. Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов
 20. Доц. д-р Иван Костадинов Лазаров
 21. Доц. д-р Лора Дончева Григорова
 22. Доц. д-р Маринела Николова Агаларева
 23. Доц. д-р Милен Василев Михов
 24. Доц. д-р Надежда Найденова Христова
 25. Доц. д-р Николай Ангелов Кънев
 26. Доц. д-р Николай Симеонов Мончев
 27. Доц. д-р Олег Ангелов Александров
 28. Доц. д-р Петя Димитрова Събева
 29. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов
 30. Доц. д-р Росина Людмилова Костова
 31. Доц. д-р Силвия Николова Александрова
 32. Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов
 33. Доц. д-р Стела Георгиева Монева
 34. Доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов
 35. Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева
 36. Гл. ас. д-р Живко Живков Жеков
 37. Гл. ас. д-р Здравко Стоянов Здравков
 38. Гл. ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева
 39. Гл. ас. д-р Мариела Иванова Некова
 40. Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова
 41. Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков
 42. Гл. ас. д-р Михаил Грозданов Христов
 43. Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев
 44. Гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов
 45. Гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова
 46. Гл. ас. д-р Светла Христова Глушкова
 47. Гл. ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова
 48. Гл. ас. д-р Таня Йорданова Джанфезова
 49. Гл. ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова
 50. Ас. д-р Антон Дончев Маринов
 51. Ас. д-р Боянка Маринова Димитрова
 52. Ас. Йордан Веселинов Йорданов
 53. Ст. преп. Диана Димитрова Нешкова
 54. Преп. Димитър Сергеев Димитров
СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ – 10 (квота – 10)
 1. Реджеб Мехмед Реджеб – ф. № 51837, четвърти курс, редовно обучение, Педагогика на обучението по история и география, бакалавър
 2. Дария Димитрова Тошкова – ф. № 45567, втори курс, редовно обучение, География, бакалавър
 3. Десислава Любомирова Симеонова – ф. № 1803012690, редовно обучение, География и икономика, магистър
 4. Йордан Стефанов Миновски – ф. № 30014, втори курс, редовно обучение,  Регионално развитие и геоикономика, бакалавър
 5. Красимир Йорданов Дердов – ф. № 1803010254, първи курс, редовно обучение,  Културен туризъм, бакалавър
 6. Светлин Ценков Стоянов – ф. № 45557, четвърти курс, редовно обучение,  География, бакалавър
 7. Тодор Георгиев Марков – ф. № 1803010620, първи курс, редовно обучение,  Педагогика на обучението по история и география, бакалавър
 8. Кристиян Красимиров Младеновски – ф. № 53796, втори курс, редовно обучение,  История, бакалавър
 9. Полина Лъчезарова Петрова – ф. № 53776, трети курс, редовно обучение,  История, бакалавър
 10. Иван Руменов Димитров – ф. № 51850, втори курс, редовно обучение,  Педагогика на обучението по история и география, бакалавър
АДМИНИСТРАЦИЯ – 1 (квота – 1) 
 1. Анна Тодорова Благоева
СПОДЕЛИ В