Промяна на занятия и изпити, заложени по време на предстоящите избори за Европейски парламент (26 май 2019 г.)

Във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент предвидените занятия и заложените изпити на студентите в ОКС „бакалавър“  и „магистър“ на 26 май 2019 г. (неделя) са преместени с цел да се осигури възможност за упражняване правото на глас на избирателите.

СПОДЕЛИ В