Награда от Националната студентска олимпиада по математика 2019

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Отборът на факултет “Математика и информатика” с ръководител ас. Виктория Бенчева завоюваха ТРЕТО място в Класирането по висше училище - група А на Националната студентска олимпиада по математика‘2019, която се проведе от 10 до 12 май 2019 г. в гр. Варна, при домакинството на Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”.

Членове на отбора бяха студентите Георги Иванов Георгиев, специалност „Информатика“, I курс, Василен Красиславов Минков, специалност „Компютърни науки“, I курс, Иван Павлинов Илиев, специалност „Компютърни науки“, I курс, Славена Петрова Тихова, специалност „Софтуерно инженерство“, II курс, Яница Красимирова Коеджикова, специалност „Софтуерно инженерство, II курс.

Подготовката на отбора водиха проф. д.м.н. Стефка Буюклиева, доц. д-р Милен Христов, доц. д-р Галя Накова, доц. д-р Любомир Христов, гл. ас. д-р Николай Горчев.

СПОДЕЛИ В