Книгообменни връзки в страната за 2016 година

 1. СУ „Св. Климент Охридски“ – Университетска библиотека – София
 2.  Университет за национално и световно стопанство – София
 3. Централна библиотека при БАН – София
 4. Бургаски свободен университет – Бургас
 5. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ – Варна
 6. Окръжен исторически музей – В. Търново
 7. ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив
 8. Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе
 9. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 10. Тракийски университет – Ст. Загора
 11. ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Шумен
 12. Нов български университет – София
 13. Икономически университет – Варна
 14. Технически университет – Габрово
 15. Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
 16. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
СПОДЕЛИ В