Нови магистърски програми за 2019-2020 година

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото и определени други професионални направления

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

1.3. Педагогика на обучението по …

Р/З

2 сем.

Средновековна българска християнска култура

2.1. Филология

Р/З

2 сем.

Корпоративна и информационна сигурност

9.1 Национална сигурност

Р/З

2 сем.

Магистърски програми за кандидати, които са бакалаври или магистри в други професионални направления

Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности

1.3. Педагогика на обучението по ...

Р/З

3 сем.

Политология. Международни отношения

3.3 Политически науки

Р/З

3 сем.

Корпоративна и информационна сигурност

9.1 Национална сигурност

Р/З

3 сем.


СПОДЕЛИ В