Н. Пр. д-р Ахмад Ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България, посети Великотърновския университет

Ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов проведе работна среща с Н. Пр. д-р Ахмад Ал Мадбух, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България. Негово Превъзходителство е в нашия университет, за да изнесе публична лекция пред студенти от Стопанския факултет на тема „Развитие на българо-палестинските отношения“.

По време на срещата беше обсъдено изучаването на арабски език във Великотърновския университет, както и бъдещи съвместни инициативи в областта на образованието и науката.  Проф. Христо Бонджолов отправи покана към Н. Пр. д-р Ахмад Ал Мадбух при откриването на новата 2019/2020 академична година през октомври Великотърновският университет да бъде домакин на среща на Съвета на арабските посланици в България.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е второто висше училище в България, в което се изучава арабски език, но специалността „Приложна лингвистика с втори чужд език – арабски“ е уникална за страната. В момента арабски език се предлага като втори чужд в специалността „Приложна лингвистика с два чужди езика“ – преводачески профил, „Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии“.

СПОДЕЛИ В