Избор на органи за управление в Исторически факултет

Съобщение за свикване на Общо събрание на Исторически факултет за 18 юни 2019 г.


*Правилата и графикът за провеждане на изборите за органи за управление в Исторически факултет на ВТУ са утвърдени на заседание на ФС на ИФ от 24.04.2019 г. (протокол № ФД-03-05)

СПОДЕЛИ В