Покана от проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет, за 11 май 2019 г., патронен празник на Университета

СПОДЕЛИ В