Френският посланик връчи ордена „Кавалер на академичните палми“

 

Н. Пр. г-н Ерик Льобедел, извънреден и пълномощен посланик на Френската република  в Република България връчи ордена „Кавалер на академичните палми“ на гл. ас. д-р Маринела Петрова, преподавател в катедра „Романистика“, за нейните заслуги за популяризирането на френския език и култура.

Носители на ордена „Академични палми“ са също доц. д-р Владимир Попов – (ректор на ВТУ през мандат 1991–1995 г.), проф. д.ф.н. Паисий Христов, доц. д-р Красимир Петров, доц. д-р Иванка Попова, доц. д-р Дончо Дончев, гл. ас. Георги Попов и гл. ас. Йорданка Крумова от катедра „Романистика“ на Великотърновския университет.

Орденът „Академични палми“ на Министерството на националното образование, висшето образование и научните изследвания на Франция е заслужено отличие, чрез което тяхната преподавателска и изследователска работа се оценява като заслуга за френската култура.

Орденът на академичните палми е държавно отличие на Франция, учредено през 1955 г. То води началото си от почетен знак, създаден с декрет на Наполеон от 1808 г. Първоначално с него се награждават само университетски преподаватели и служители. По-късно с ордена се награждават и личности с други професии, които имат заслуги към образователната система, културата и френския език.

Орденът „Академични палми“ е трети по ранг във Франция след Ордена на Почетния легион и Националния орден за заслуги. Отличието има три степени: рицар, офицер, кавалер.

Преди церемонията по връчването на високото френско отличие Негово Превъзходителство бе приет от ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов. Двамата обсъдиха обучението по френски език във Великотърновския университет, договорите за сътрудничество с френски университети – двустранни и по Еразъм +, съвместната дейност с Франкoфонския център за документация и информация във Великотърновския университет и др.

Катедра „Романистика“ осигурява тристепенно обучение на студенти в специалностите „Романистика“, „Приложна лингвистика с два чужди езика“ (преводачески профил) , „Приложна лингвистика с два чужди езика и ИТ“, „Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм“. В момента 82 студенти изучават френски език в тези специалности.

С Франция Великотърновският университет има един двустранен договор за сътрудничество с Университета Ла Рош-сюр-Йон, а по Еразъм + работи със седемнадесет партньори в областта на изобразителното изкуство, икономическите науки, история, география, хуманитарни науки, езици, културен туризъм, информантика и др.

В резултат на постоянните контакти с Френския институт и с Посолството на Франция в София през 1992 г. бе открит Франкoфонски център за документация и информация, който има важна роля за професионалната подготовка на бъдещите специалисти. За това допринасят и френските лектори, които се осигуряват по линия на междудържавните отношения.

Великотърновският университет е член на Агенцията на франкофонските университети (AUF).

СПОДЕЛИ В