Съобщение от отдел „Финасово-стопански“

Във връзка с предстоящите великденски празници уведомяваме, че служебни бележки за годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физически лица по чл. 50 от ЗДДФЛ, няма да могат да се издават, поради неработни дни 30.04.2019, 02.05.2019 г. и 03.052019 г., съгласно Решение на АС 02/25.02.2019 г. и Заповед РД-10-365/07.03.2019 г.

СПОДЕЛИ В