Четвърта кръгла маса на Педагогически колеж - Плевен

В рамките на организираната от Педагогически колеж - Плевен научно-практическата конференция на тема: „Актуални политики и практики в образованието“ на 18 април 2019 г. се проведе превърнала се в традиционна вече четвърта по ред Кръгла маса под надслов: „Образованието на нашите деца утре – отговорност на нашите учители днес“. Тази година темата на кръглата маса бе посветена на реализацията на новоназначените учители, на тяхната професионална подготовка и продължаваща квалификация и на мястото и ролята на междуинституционалните и социалните партньорства за осигуряване на още по-добри възможности за кариерно развитие на педагозите.

По актуалните въпроси и проблеми дискутираха представители на институции и организации на различни равнища в държавната и местната администрация, имащи отношение към професионалната подготовка и квалификация на педагогическите специалисти и тяхната успешна реализация и развитие.

Заместник-министър Таня Михайлова представи политиките на МОН за стимулиране на младите учители за кариерно развитие. В обсъждането на поставените проблемни теми своите идеи и виждания сподели и председателят на Синдиката на учителите в България – г-жа Янка Такева.  Областният управител на област Враца г-жа Малина Николова, заместник-областният управител на област Плевен – г-жа Татяна Божинова, началниците на Регионалните управления на образованието на области Плевен, Враца и Велико Търново – г-жа Албена Тотева, г-жа Галина Евденова и инж. Розалия Личева представиха своя институционален опит и инициативи, насочени към успешното приобщаване на новоназначените учители в практиката. В дискусията се включиха г-н Емил Райков – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета – клон Плевен, деканът на Педагогическия факултет във ВТУ проф. дн Венка Кутева-Цветкова, директорът на Филиал Враца към ВТУ проф. д-р Маринела Михова, директори на партньорски училища и детски градини от Плевен, преподаватели и студенти.

На форума се споделиха много добри практики, работещи стратегии и интересни предложения по обсъжданите теми. Участниците се обединиха около становището, че дискусията трябва да бъде продължена в търсене на ефективни решения, които да привлекат повече млади, компетентни и мотивирани учители в образователните институции.


 

 

СПОДЕЛИ В