Научно-практическа конференция на Педагогически колеж - Плевен

На 17 и 18 април в Педагогически колеж - Плевен се проведе научно-практическа конференция на тема: „Актуални политики и практики в образованието“. Конференцията е част от събитията, включени в календарния план на научните прояви през 2019 г. и е първа по рода си за образователната институция. Тя се организира в партньорство с Областна администрация - Плевен и Регионално управление на образованието - Плевен. Научният форум събра над 100 университетски преподаватели от цялата страна, директори и учители от образователни институции, докторанти и студенти.

Специален гост на конференцията бе г-жа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката. В своето обръщение към участниците г-жа Сачева сподели визията и приоритетите на МОН в развитието на образователните политики, свързани с осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички ученици и създаване на по-благоприятни условия за пълноценна професионална реализация на учителите. Зам.-министър Сачева подчерта, че за постигането на поставените цели е от особена важност във фокуса на държавната политика да влязат и висшите училища, които подготвят педагогически специалисти и това стои като един от важните приоритети на образователното министерство.

Приветствия към присъстващите на форума поднесоха и г-жа Татяна Божинова – заместник-областен управител на област Плевен, г-жа Албена Тотева – началник на РУО - Плевен, и доц. д-р Емил Бузов – директор на Педагогически колеж - Плевен.

Участниците в научно-практическата конференция представиха своите идеи, виждания и интересни практики в областта на образованието в три тематични направления: Иновации в педагогическата теория и практика; Взаимодействия и партньорства в образованието; Управление и качество на образованието.

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В