Научната конференция „Модерният свят на българина“

Научната конференция дава начало на националните чествания по случай 140-годишнината от подписването на Търновската   конституция

 

По повод 140 години от свикването на Учредителното събрание (10 февруари 1879 г.) и 140-годишнината от подписването на Търновската   конституция (16 април 1879 г.) Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за исторически изследвания при БАН организират научна конференция.

Тя е част от проявите, които имат за цел да популяризират тези две изключително важни за българския парламентаризъм и конституционализъм събития. Независимо от историческите превратности Конституцията винаги е била в основата на политическата система и благодарение на нея България се превръща в модерна държава.

В конференцията участват над 25 преподаватели и учени от Великотърновския университет, БАН, Софийския университет, Югозападния университет, Пловдивския университет, Шуменския университет,  НБУ, както и музейни работници от страната.

 

Научният форум ще се състои на 15 април 2019 г. от 9,30 ч. в зала „Европа“ на Ректората.


СПОДЕЛИ В