КАК ДА ОБЩУВАМЕ С МЕДИИТЕ

Продължителност на курса: 30 учебни часа.

Време на провеждане: Занятията ще се проведат през два уикенда: 18.05.–19.05. и 15.06.–16.06., от 9:00 ч. до 17:45 ч., с обедна почивка между 12:45–13:00 ч.

Място на провеждане: Центъра за квалификация на ВТУ.

Записване за курса: Приемът на заявления за участие в курса е от 15.04.2019 г. до 10.05.2019 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ или по електронен път чрез образец на e-mail: ck_vtu@abv.bg

Заплащане на таксите за участие в курса:

Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:
Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
BIC: BUINBGSF
ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация

Пазете оригинала на банковото бордеро за внесената такса!

Лектори на курса: Лекторите са хабилитирани преподаватели във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с богат изследователски и практически опит:

 1. Проф. д-р Илиана Павлова – ръководител на катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, ВТУ, изследовател на социалните медии, експерт по дигитални комуникации.
 2. Доц. д-р Стефан Серезлиев – преподавател в катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, ВТУ, изследовател на интегрираните маркетингови комуникации, експерт по ПР и бранд комуникации.
 3. Доц. д-р Иво Инджов – преподавател в катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, ВТУ, изследовател на журналистиката и политическите комуникация, експерт по публични кампании.

Анотация на курса:

В процес на взаимодействие с участниците се изяснява що е то публична комуникация и как всяка една организация може да се позиционира в публичното пространство. Същевременно се разбулват „загадъчни“ понятия като „public relations“, „media relations“, „social media relations“, „corporate communications“, „networking“ и др.   

Курсът предлага подходящо съчетание от теоретични знания – когато те са необходими, с професионалните умения, които трябва да владеят участниците в публичната комуникация. Занятията ще бъдат ориентирани към индивидуалните потребности на всеки курсист. След края на курса мотивираният участник ще знае: как добрата и креативна комуникация с медиите и в социалните мрежи  „работи“ за фирмата, публичната институция, НПО, сдружението, гражданската инициатива; как се „четат“ медиите, как се организира маркетингово проучване и как се измерва ефектът от рекламните и пиар кампании; как се реагира в кризисни ситуации; как се изгражда мрежа от контакти и взаимодействия и др.

Предвиденr са самостоятелна работа по предварително поставени задачи, ролеви игри, колективно обсъждане на резултатите. Ще бъдат проведени срещи с практици от медийната и ПР сфера, дигиталните комуникации и маркетинговите изследвания.  

Курсът е предназначен за: специалисти по пиар; експерти по  комуникационен мениджмънт; членове на различни младежки организации; граждани с активен интерес към медиите и ПР и др.  

След завършване на курса участниците в него получават сертификат на Центъра по квалификация към ВТУ.


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

 1. Първи модул: МЕДИИТЕ – ПРИЯТЕЛ, ПАРТНЬОР ИЛИ ВРАГ?
  • Какво трябва да знаем за „старите“ медии и как да ги използваме?
  • Какво трябва да знаем за онлайн медиите и как да ги използваме? 
  • Какво трябва да знаем за социалните медии и как да ги изпозваме?
  • Как да изплуваме и да се задържим над информационния „боклук“?
  • Как фалшивите новини ни вредят и как да им противодействаме?
 2. Втори модул: МЕДИЙНИ АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ
  • Как да анализираме медиите за целите на нашата комуникация?
  • Как да изследваме медиите за целите на нашия маркетинг?
  • Как да измерим ефекта от нашите рекламни и ПР кампании?
 3. Трети модул: МЕДИЙНИ УМЕНИЯ
  • Как да напишем прессъобщение?
  • Как да подготвим видеоклип?
  • Как до комуникираме в социалните мрежи?
  • Как да се подготвим за интервю? Как да подготвим шефа за интервю?
  • Как да се държим пред (тв) камера?
  • Как да организираме пресконференция и „медийно“ събитие?
  • Как да осъществяваме кризисна комуникация?

Цена на курса: 600 лв. (При записване на кандидати преди 26 април се предвижда отстъпка от 20%).

СПОДЕЛИ В