Комисия по етика

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА
(мандат 2023 – 2027 г.)

(утвърден с Решение на АС № 12 от 18.09.2023 г., т. 9.2.)


доц. д-р Цанко Илиев Стефанов – председател
Стопански факултет

гл. ас. д-р Милка Любомирова Ламбева-Стефанова – зам.-председател
Юридически факултет


 1. доц. д-р Петя Цонева Иванова – Филологически факултет
 2. доц. д-р Павлин Стоянова Чаушев – Исторически факултет
 3. доц. д-р Красимира Стефанова Петрова – Педагогически факултет
 4. доц. д-р Мая Йорданова Русева – Философски факултет
 5. ас. д-р Симеон Живков Желев – Факултет по изобразително изкуство
 6. доц. д-р Мариана Матеева Петрова – Факултет „Математика и информатика“
 7. доц. д-р Павлин Петров Събев – Православен богословски факултет
 8. гл. ас. д-р Илиян Маринов Христов – Педагогически колеж – гр. Плевен
 9. ас. д-р Димитър Наполеонов Баев – Филиал – гр. Враца
 10. Борислава Желязкова Русева – представител на студентите
 11. Мартин Йорданов Хаджиев – представител на администрацията

СПОДЕЛИ В