ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

Продължителност на курса: Курсът е с продължителност 30 учебни часа.

Време на провеждане: Занятията ще се проведат през два уикенда: 11.05.–12.05. и 1.06.–2.06., от 9:00 ч. до 17:45 ч., с обедна почивка между 12:45–13:00 ч.

Място на провеждане: Центъра за квалификация на ВТУ.

Контакти:

 • гр. Велико Търново, ул. „Хр. Ботев“, № 19, Корпус 5, вх. Север, ет. 2.
 • E-mail: ck_vtu@abv.bg ;
 • GSM: 0878/ 65 24 44;
 • Организатор учебен процес: 062/ 633 752;
 • Инспектор: 062/ 633 652.

Записване за курса: Приемът на заявления за участие в курса е от 1.04.2019 г. до 10.05.2019 г. от 8:30 до 16:00 часа в Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ или по електронен път чрез образец на e-mail: ck_vtu@abv.bg

Заплащане на таксите за участие в курса:

Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:
Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
BIC: BUINBGSF
ПИН: 0799010001 – код за всички специалности в Центъра за квалификация

Пазете оригинала на банковото бордеро за внесената такса!

Лектори на курса: Лекторите са хабилитирани преподаватели във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с богат изследователски и практически опит:

 1. Проф. д-р Илиана Павлова – ръководител на катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, ВТУ, изследовател на социалните медии, експерт по дигитални комуникации.
 2. Доц. д-р Стефан Серезлиев – преподавател в катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, ВТУ, изследовател на интегрираните маркетингови комуникации, експерт по бранд и креативни комуникации.
 3. Доц. д-р Иво Инджов – преподавател в катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, ВТУ, изследовател на журналистиката и политическата комуникация, експерт по предизборни кампании.

Съдържание на курса:

Курсът предлага подходящо съчетание от теоретични знания – когато те са необходими, с професионалните умения, които трябва да владеят участниците в предизборната кампания. След края на курса мотивираният участник ще знае: как се организира предизборния щаб; как се координират маркетинтовите проучвания; как се управлява репутацията; как се комуникира с медиите и в социалните медии; как се реагира в кризисни ситуации и др. Предвидена е самостоятелна работа по предварително поставени задачи и колективно обсъждане на резултатите. В рамките на курса ще бъдат проведени срещи с практици от сферата на политическия маркетинг, предизборните технологии и медиите.

Курсът ще запознае участниците с общите специфики на предизборната кампания, а фокусът му ще бъде върху местните избори през 2019 година. Преднадначен е за: политици, които искат да повишат комуникативните си умения; кандидати за общински съветници и кметове; ръководители на предизборни щабове; политически пиари; членове на младежките организации на политическите партии, граждани с активен интерес към политиката.  

След завършване на курса участниците в него получават сертификат на Центъра по квалификация към ВТУ.

Анотация на курса:

Предизборната кампания е сгъстена политическа комуникация, която протича в условията на свирепа конкуренция на политическия пазар и се реализира с помощтта на маркетингови подходи. Преди вота партиите, респективно кандидатите, трябва да анализират ситуацията и да представят своите планове за бъдещето, с които да се опитат да спечелят гласа на избирателите. Това не може да се случи без адекватна оргиназация на дейността на политическите актьори и без провеждане на професионални комуникационни кампании, които са прицелени в по-разбираемо и атрактивно представяне на проблемите. В същото време избирателите стават все по-непредсказуеми: партийните връзки отслабват, хората гласуват за най-добрите кандидати, а не за политически програми. Местният вот има допълнителни специфики – в много общини хората гласуват за партията/кандидата въз основа на фактори като родова, етническа и религиозна принадлежност.

За да има консенсус за следизборните политики обаче, програмите и намеренията на политиците трябва да бъдат популяризиране отговорно още по време на кампанията.     

Тематичен план:

 1. Първи модул: Комуникиране на политиката в дигиталното общество
  • Медиите и политиката. Какво трява да знаем за медиите? 
  • Социалните мрежи. Как да комуникираме?
  • Публично поведение. Персонален имидж.
  • Политическите речи и невербалната комуникация
  • Как да се подготвим за интервю? 
 2. Втори модул: Мениджмънт на кампанията и маркетинг на продукта 
  • Предизборната кампания: етапи, видове, динамика
  • Мениджмънт, анализи и стратегия, планиране на кампанията
  • Създаване на предизборния продукт: партия, тема, кандидат/и
  • Подготовка и провеждане на предзборни дебати, кампанията в действие 
  • Модерната предизборна кампания: инфотейнмънт и новинарско-тематичен мениджмънт
 3. Трети модул: Политическият бранд: как да бъде успешен и предпочитан?
  • Политическият бранд: идентичност и структура
  • Политическият бранд: политическа идентичност, политически имидж и новият тип избиратели
  • Политически интегрирани комуникации (ПР, реклама, събитиен мениджмънт)
  • Вербални и визуални елементи в политическия брандинг
  • Политическият бранд: Мениджмънт в предизборната кампания

Цена на курса: 600 лв. (При записване на кандидати преди Великденските празници се предвижда отстъпка от 20%).

СПОДЕЛИ В