"Съдът възстанови проф. Николай Проданов на работа във ВТУ“ (в-к „Борба“, 29 март 2019). Право на отговор.

„Съдът възстанови проф. Николай Проданов

на работа във ВТУ“

(в-к „Борба“, 29 март 2019)

 

Право на отговор

 

Като ректор на Великотърновския университет съм удовлетворен от решението на Районния съд – Велико Търново, отнасящо се до уволнението на проф. д-р Николай Проданов. Отсега нататък възнамерявам да предложа на своите колеги в Университета да работят на четири-пет места по осем часа в денонощието, да получават по четири-пет заплати, включително и от магистърски програми в гр. Враца, да се осигуряват по четири-пет договора в НОИ и да пренебрегнат без най-малки угризения Кодекса на труда.

От съдебното решение излиза, че съм освободен от необходимостта да упражнявам задължителния контрол дали преподавателите вземат, или не занятията си, както и от необходимостта да проследявам как се изпълняват заповедите ми като ректор.

А сега по същество. Твърденията на проф. Н. Проданов, че графикът му е бил манипулиран, категорично не отговарят на истината – добавена е дисциплина за студентите от Историческия факултет. Цялата информация е била на сайта на Университета в неговия електронен профил и той като преподавател има задължението да следи графика. Това, както отбелязва и самият проф. Н. Проданов, е „надлежният ред“ в Университета от две години насам. По същия начин се информират и останалите преподаватели от ВТУ. С персонална парола всеки е длъжен да проверява заетостта си, както и графика на възложените му занятия в приложението Е-преподавател на сайта на Университета.

Лъжа е също, че не са му поискани обяснения. Както е видно, първо, от неговата кореспонденция със заместник-ректора по учебната дейност чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, и второ –  от  специално писмо, което е част от процедурата по дисциплинарното му уволнение, неколкократно е установен контакт с него. На последното писмо проф. Н. Проданов не е отговорил.

В акта на административното наказание от страна на Ректора няма нищо лично – действията са продиктувани единствено от загриженост за авторитета на Великотърновския университет и за качеството на обучение на неговите студенти, както и за спазване на трудовата дисциплина. Ето защо Университетът ще обжалва решението на Районен съд – Велико Търново, на  втора инстанция.

По въпроса за евентуалната кандидатура на проф. Н. Проданов в каквито и да е избори трябва да подчертая следния факт: първо трябва да бъдат обявени правилата, сроковете, графикът за изборите и чак тогава да се появят кандидатите, които и да са те.

 

29 март 2019 г.                              

Проф. д-р Христо Бонджолов,

Ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

P.S. След изпращането на гледната точка на проф. Хр. Бонджолов в редакцията на в-к „Борба“, заглавието и цитираната по-горе статия, бяха променени. Във видоизменената статия е включен само първият абзац от „Право на отговор“.

 

1 април 2019 г. 

Пресцентър на Великотърновския университет                              


СПОДЕЛИ В