Великотърновският университет подписа нов рамков договор за сътрудничество с „А Дейта Про“ ООД

Ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов и г-н Илия Кръстев, изпълнителен директор „А Дейта Про“ ООД, подписаха нов рамков договор, с който се продължава сътрудничеството между Университета и една от най-големите компании за обработка на данни и информация в България. Срокът на договора за партньорство е 10 години.

„Благодарение на усилията и на доброто сътрудничество, което имаме вече толкова много години,  ние успяхме да направим в почти всички факултети на университета специализирани кабинети. Това е начинът, по който трябва и ще продължим да работим и занапред. Ще продължим да задълбочаваме сътрудничеството между Великотърновския университет и „А Дейта Про“, защото само това е пътят, по който да помагаме на нашите студенти да си намерят добра работа, да трупат стаж и опит още докато следват. Още веднъж ви благодаря за това, което правите за университета“, каза проф. Хр. Бонджолов преди подписването на договора.

От своя страна г-н Илия Кръстев благодари на Ректора и на академичната общност на Великотърновския университет за доброто сътрудничество през изминалите години.

„Искам да благодаря на Ректора и на Великотърновския университет за доброто сътрудничество, което имаме вече толкова години. Последните години виждаме, че все повече млади хора напускат държавата и това не е само отговорност на властите, на университетите, а и отговорност на бизнеса. Ние правим всичко възможно да задържим тези млади хора и заедно с университетите да създаваме среда, в която те да учат, да работят и да израстват. В лицето на Великотърновския университет ние сме намерили партньор, с който се гордеем да работим. Благодаря Ви!“, каза изпълнителният директор на „А Дейта Про“.

Проектът има за цел да създаде условия за взаимно партньорство и за решаване на проблеми, свързани с пазара на труда – повишаване качеството на образование и обучение, както и да работи за създаване на квалифицирани специалисти, отговарящи на пазара на труда в България.

На подписването още присъстваха проф. д-р Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет, инж. Олег Божанов, помощник-ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, и г-жа Милена Халачева, директор човешки ресурси в  „А Дейта Про“ ООД.

Дейностите на Великотърновския университет и компания „А Дейта Про“ ООД стартират през 2008 година, когато по инициатива на Университетския кариерен център се подписва рамков договор за сътрудничество. Реализирани са  множество инициативи, сред които срещи със студенти, рекламни щандове, презентации и др., целящи популяризиране на компанията и представяне на възможностите за трудова реализация.

Две години по-късно, на 21.05.2010 г., се подписва Споразумение за развитие на  проекта с цел създаване и развитие на Център за практически обучения и дейности на студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на територията на учебното заведение. На официалното откриване през 2011 година присъстват министър Томислав Дончев, областният управител, ръководствата на компанията и на университета, преподаватели, служители и студенти.

Изграждането и функционирането на Центъра има за цел сближаването на Великотърновския университет  с бизнеса чрез провеждане на студентски практики в реални условия. Основната целева група са студентите от Филологическия и Стопанския факултети, притежаващи езикова подготовка на необходимото ниво и интерес в областите на дейност на компанията.

          През 2015 година дейността се разшири след  подписването на Споразумение за нов проект за създаване и развитие на Център за повишаване на квалификацията на студентите от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

           Всяка година се реализират стажантски програми и се предлага работа на постоянен трудов договор. 85% от служителите, работещи във В. Търново, са настоящи или завършили студенти от Великотърновския университет.

           Във връзка с развитието на дългосрочното сътрудничество всяка година компанията инвестира средства за разширяване и подобряване на материално-техническата база на Университета.

1. В Корпус № 5 се изгради „Кабинет за микрообучение.

          2. В Стопанския факултет се изградиха зали за практически обучения и интерактивни обучения на студенти.

          3. В Историческия факултет се изгради специализиран кабинет за обучение на докторанти.

          4. Във Философския факултет се създаде „Лаборатория за социални и научни изследвания и анализи.

          5. Отдел „Човешки ресурси получи от компанията ново техническо оборудване.

          6. През миналата година в Корпус № 5 се оборудва Конферентна зала.

          7. Във Филологическия факултет се модернизираха зала „Докторантски практики и зала „Редакционни колегии“.

         

 

СПОДЕЛИ В