Скръбна вест! Напусна ни големият български скулптор проф. Константин Денев

Напусна ни големият български скулптор проф. Константин Денев.

Напусна ни приятел, учител, творец с висока мярка за хората и изкуството. Художник с огромен талант, ерудиция и широко поле на изразяване. Остави голямо, искрено, и преживяно изкуство. Въпреки, че творбите му нерядко излизаха от познатите скулптурни територии, острото, ярко и чисто решение ги правеха негови, разпознаваеми. Константин Денев отдавна е със свое място в историята на новата българска скулптура, а творбите му са част от колекциите на най – големите български галерии и музей, скулптурни паркове и публични пространства в България и по света. 
С подготвени, изострени до болка сетива разпознаваше талантливото, честното авторско изкуство, но и посредственото, и бездарното. Можеше да открие таланта и  да покаже пътя на един млад творец и през най-нешколувания пластичен опит. Въпреки високата мяра и критерии той беше великодушен, добронамерен и всеотдаен. Мразеше, формалното, поощряваше различното. 
Загубата е голяма за катедра „Скулптура” и Великотърновския университет, за приятелите, колегите, студентите, огромна е за семейството, което го обичаше и се гордееше с него. Но със скулптурата, може да се общува като с любим човек, защото е триизмерна, защото може да се докосва, защото ни говори, защото живее в нашето пространство, защото е материя оформена от ръцете и душата му. И винаги може да ни учи.

 

Катедра "Скулптура" на ФИИ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий"

СПОДЕЛИ В