Информационна среща с представители на София Тех Парк

във факултет “Математика и информатика”, целева аудитория – преподавателския състав на ФМИ

19 март 2019 г. (вторник), 13.00 часа
аудитория "Джон Атанасов" (102)
учебен корпус 3 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Среща с Натанаил Стефанов и Салим от София Тех Парк.


Натанаил Стефанов, вице-председател на УС на София Тех Парк. Салим Вирани, основател на Source Institute (http://source.institute). Разработвали са образователни програми за Oxford, Royal Academy of Engineering (UK), Newton Fund (UK), Techstars, Seedcamp и още много други. Той е от водещите експерти в света в сферата на предприемаческо образование. Разработил е най-голямото онлайн обучение за предприемачи в цяла Африка.

На база на този опит, желаят да репликират модела на Балканите, само че за комерсиализация на наука - започвайки от България.


Каква е целта?

Да споделят плановете, които имат за изграждане на програма за комерсиализация на наука (http://slides.com/sourceinstitute/stp-program-1#/). Биха искали да получат обратна връзка относно местните нужди на научната общност.

Да открият изобретатели и новатори, които имат научни разработки и патенти. От тези, които успешно са ги комерсиализирали, биха искали да видят какви са били факторите за успех и в бъдеще да направят изследване на добрите примери и факторите. От тези, които не са комерсиализирали, но биха искали, да видят какви са им предизвикателствата - съответно как да бъде добавена стойност за тях със СТП и програмата.

Да подготвят бъдещо "roadshow", което се планира за месеците април-май. По време на него, ще се проведат отворени интервюта  с успешните примери.

Да споделят идеята за асоциирани лаборатории, които се планират в СТП.


ОТ ДЕКАНАТА

СПОДЕЛИ В