Немска филология/Германистика

Емилия Цветанова Духовникова

През 1985г. завършва специалност „Немска филология“, магистърска степен. От завършването си до настоящия момент работи като учител по немски език в гр. Пазарджик.

Росица Янакиева Брезоева

Завършва  “Немска филология”, степен магистър през 1984 във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – специалист по немска филология и учител по немски език.

Чрез продължаваща квалификация по време на работата си като учител придобива II педагогическа квалификационна степен с удостоверение от ИПКУ, гр. Варна, България.

След обучение по програма на Министерство на образованието и науката, Гьоте Институт и Култур Контакт придобивa право за заемане на длъжността учител-мултипликатор (учител-методик) с  удостоверение от ЦИУУ и СУ „Св. Климент Охридски”.

От 1980 до придобиването на магистърската си степен през 1986 работи в различни училища. От 1986 г. до момента работи в ОУ "Иван Вазов, гр. Силистра.

Автор e на методически материали и учебници по немски език за деца, одобрени за ползване в българските училища от Министерството на образованието и науката:

  • „Primar-Unterricht Deutsch“ – брошура в помощ на учителите по немски език, преподаващи в 1. – 4. клас, изд. Goethe- Institut Sofia, 1996 год.
  • „Mit dem Kopf in den Topf – Deutsch für die 1. Klasse“, 1996-2005 год. и „Mit dem Kopf in den Topf – Deutsch für die 2. Klasse“, 1996-2003 год., изд. ИК “Анубис”, София – учебни комплекти, състоящи се от учебник, 2 тетрадки, касети, книга за учителя, одобрени от МОН за училищата с ранно чуждоезиково обучение по немски език.
  •  „Der Wundertopf – Deutsch für die 2. Klasse“, 2003-2017 год., Der Wundertopf – Deutsch für die 3. Klasse“, 2004-2018 год. и „Der Wundertopf – Deutsch für die 4. Klasse“, 2005-20018 год., изд. ИК “Анубис”, София – учебни комплекти, състоящи се от учебник, тетрадка, компакт-диск, книга за учителя, плакат, одобрени от МОН за общообразователните училища с изучаване на немски език за втори, трети и четвърти клас.

Удостоена e с грамоти и награди на училищно, общинско и национално ниво и e носител на почетното отличие “Неофит Рилски” на МОН на Република България за дългогодишна, цялостна, високо професионална трудова дейност в системата на народната просвета с удостоверение от 2005 г.


СПОДЕЛИ В