Посещение в университета Ал-Мансура, Египет, по линия на Еразъм+

В периода между 21 и 27 февруари 2019 г. преподаватели и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ посетиха по програма Еразъм+ Университета в Мансура, Египет. С тяхно участие бяха проведени поредица от лекции в сферата на археологията и икономиката. На 25.02.2019 г. академичната делегация от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", в чийто състав бяха включени доц. д-р Димитър Димитров, заместник ректор по международната дейност, доц. д-р Венета Христова, ИД декан на Стопански факултет, проф. дин дпн Карим Наама, доц. д-р Росина Костова, ас. Д-р Бойчо Бойчев и студенти, се срещнаха с проф. Ашраф Абдалбасат, ректор на университета. В рамките на програмата на посещението бяха проведени и срещи със заместник ректора и деканите на факултетите по Изкуства, Туризъм и Търговия, както и работни срещи със заместник деканите, преподаватели, студенти и докторанти. Във факултета по Изкуства 4 студенти от ВТУ ще проведат едносеместриално обучение по образователните програми:  „Приложна лингвистика с английски и арабски език“ и „Археология“.

Бяха координирани различни форми на сътрудничество в учебната и научната сфера, както и разширяване взаимодействието между двата университета според новите възможности, които дава програма Еразъм+ през новия програмен период.

 

СПОДЕЛИ В