Психология

ПРИЕТИТЕ СПЕЦИАЛИЗАНТИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИШАТ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ В ДНИТЕ:

СРЯДА (6.03.) – 8:30 – 16:00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК (7.03.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПЕТЪК (8.03.) – 8:30 – 16:00 ч.
ПОНЕДЕЛНИК (11.03.) – 8:30 – 16:00 ч.

В събота (09.03.) и в неделя (10.03.) Центърът за квалификация няма да работи.

Класиране на кандидатите, подали документи за обучение в специалността „Психология“ (дистанционно обучение) за зимния семестър на учебната 2018/2019 година в Центъра за квалификация

Име, презиме, фамилия

Постоянен адрес

 

Становище на комисията:

 1.  

Анелия Георгиева Спасова

гр. Ихтиман

одобрена

 1.  

Атанаска Велчева Мусева

гр. Долна Оряховица

одобрена

 1.  

Байсе Вейби Касъмларъ

гр. Тутракан

одобрена

 1.  

Биляна Иванова Бонева

гр. Казанлък

одобрена

 1.  

Венета Ивайлова Петрова

гр. Етрополе

одобрена

 1.  

Венина Димитрова Цонкова

гр. Николаево

одобрена

 1.  

Весела Владимирова Иванова

гр. София

одобрена

 1.  

Весела Кирилова Свенсли

гр. Плевен

одобрена

 1.  

Владимира Колева Петрова

гр. Сливен

одобрена

 1.  

Даниела Косева Кънчева

гр. Горна Оряховица

одобрена

 1.  

Деница Кънчева Цонева

гр. Стражица

одобрена

 1.  

Драгош Богданов Методиев

гр. Велико Търново

одобрен

 1.  

Галя Даниелова Георгиева

гр. Разград

одобрена

 1.  

Зорница Владимирова Лозанова

гр. София

одобрена

 1.  

Иван Денев Тихов

гр. Русе

одобрен

 1.  

Иванка Стефанова Иванова

гр. Стражица

одобрена

 1.  

Ирена Иванова Божилова

гр. София

одобрена

 1.  

Калинка Миронова Кузманова

гр. Монтана

одобрена

 1.  

Катя Димитрова Параскевова

гр. Лом

одобрена

 1.  

Красимира Георгиева Стойчева

гр. София

одобрена

 1.  

Маргарита Ганчева Христова

гр. Сливен

одобрена

 1.  

Мариана Иванова Карталска

гр. София

одобрена

 1.  

Марина Маринова Нанкова

гр. София

одобрена

 1.  

Мария Георгиева Донева

гр. Несебър

одобрена

 1.  

Мая Иванова Рашева

гр. Горна Оряховица

одобрена

 1.  

Милена Димова Илчева

гр. Варна

одобрена

 1.  

Невена Стоянова Дингозова

гр. Пловдив

одобрена

 1.  

Николай Младенов Димитров

гр. Шумен

одобрена

 1.  

Павлина Живкова Иванова

гр. Добрич

одобрена

 1.  

Павлина Костадинова Чиняева

гр. Велико Търново

одобрена

 1.  

Петър Георгиев Георгиев

гр. Казанлък

одобрен

 1.  

Радостинка Павлова Александрова

с. Горно Изворово, общ. Казанлък

одобрена

 1.  

Теодора Бойчева Петрова

гр. Русе

одобрена

 1.  

Христина Йорданова Пипонкова

с. Дъбравите, общ. Белово

одобрена

 1.  

Цанко Пенчев Ангелски

гр. Троян

одобрен

 1.  

Цветелина Найденова Найденова

гр. Правец

одобрена

 1.  

Яна Кирилова Лозева

гр. Хасково

одобрен

 1.  

Яна Огнянова Цонева

гр. Варна

одобрен

СПОДЕЛИ В