Групова заявка за обучение

Департамент Продължаващо образование и допълнителна квалификация" провежда обучения за повишаване квалификацията на педагогически специалисти, съобразно действащите нормативни актове и документите, издадени от Министерството на образованието и науката, в т.ч. въвеждаща, продължаваща и допълнителна квалификации.

Списък на обучителните програми може да откриете в раздел ОБУЧЕНИЯ.

Департаментът организира обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти по заявка на възложителя и на теми извън обявените в каталога.

Обученията са с продължителност 16, 32 или 48 часа. След успешно завършване на обучението, участниците получават удостоверение със съответния брой присъдени квалификационни кредити.

Департамент ПОДК" изготвя оферта и организира обучение, след получено ЗАЯВЛЕНИЕ по образец на групова заявка за минимум 12 обучаеми.

Груповата заявка изпращайте в срок до 2 седмици преди датата на обучението по електронната поща на Департамента: podk@ts.uni-vt.bg

ОЧАКВАМЕ ВИ!

СПОДЕЛИ В