Официално връчване на дипломите на випуск 2018

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“
ВИПУСК 2018

 

На 12 април 2019 г. от 15,00 ч. в Аулата на Великотърновския университет се състоя церемонията по официално връчване на дипломите на абсолвентите от факултет „Математика и информатика“ - випуск 2018.


Гости на търостужеството бяха деканите на факултета през изминалите 29 години. Събитието уважиха проф. д-р Венка Кутева-Цветкова – декан на Педагогическия факултет, преподаватели, работодатели, близки и приятели на абсолвентите. Тази година тържественият ритуал се осъщесгическия с любезното съдействие на “Вали Компютърс” ООД, гр. Велико Търново.

 

Церемонията бе открита от проф. д-р Мирослав Гълъбов – декана на факултет „Математика и информатика“

 

Абсолвентите бяха приветствани от

проф. д-р Венка Кутева-Цветкова
декан на Педагогическия факултет към Великотърновския университет

проф. дмн Недю Попиванов
първият декан на факултет “Математика и информатика” (1991 – 1992)

доц. д-р Георги Тодоров
декан на факултет “Математика и информатика” (2011-2012)
и почетен професор на ВТУ


 

Приветствие от името на абсолвентите на випуск 2018 поднесе Нели Кискинова, магистър от специалност “Информатика. Корпоративни мрежови среди”

 

На церемонията почетна грамота и почетен диплом получиха проф. дн Олег Асенов за заслуги и принос в академичния живот на университета и за издигане и укрепване на неговия авторитет, и фирма „Ритал“ ЕООД – гр. София, представлявана от управителя й - господин Юлиан Божков с благодарност за дарението, направено за Великотърновския университет, факултет „Математика и информатика“.


Седемдесет и шестте абсолвенти на випуск 2018 на факултет „Математика и информатика“ са постигнали среден успех 5,52, като с отлична диплома са 15 възпитаници от ОКС “бакалавър” и 26 от ОКС „магистър“. С „Отличник на випуск 2018“ са удостоени 4 бакалавъра и 9 магистъра, които получиха награди, предоставени от спонсора.


Отличници на випуск 2018


БЛАГОВЕСТА НЕДКОВА КОСТАДИНОВА, магистър
специалност “БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00


 

ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ МИЛАНОВ, магистър
специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ. ПРИЛОЖНИ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
с отличен успех 6,00

 

ДИЛЯНА РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА, магистър
специалност “БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00


 

ДОБРОМИР КИРИЛОВ СКЕНДЕРОВ, магистър
специалност “ИНФОРМАТИКА. КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ СРЕДИ”
с отличен успех 6,00

 

ИВАНКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА, магистър
специалност “БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.
КОМУНИКАЦИОНЕН И БИБЛИОТЕЧЕН МЕНИДЖМЪНТ”
с отличен успех 6,00


МИЛЕН КОСТАДИНОВ МИЛАНОВ, магистър
специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ. ПРИЛОЖНИ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
с отличен успех 6,00

НЕЛИ НИКОЛАЕВА КИСКИНОВА, магистър
специалност “ИНФОРМАТИКА. КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ СРЕДИ”
с отличен успех 6,00


РАДИН РАЙЧЕВ МИТЕВ, магистър
специалност “Информатика. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”
с отличен успех 6,00


 

СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ ДОНКОВ, магистър
специалност “ИНФОРМАТИКА. КОРПОРАТИВНИ МРЕЖОВИ СРЕДИ”
с отличен успех 6,00

 

ПАВЛИНА ИВЕЛИНОВА ЗАХАРИЕВА
СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ“
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,97


БОРИСЛАВ АНТОНОВ АНЧЕВ, БАКАЛАВЪР
специалност “ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
с отличен успех 5,94


РАЛИЦА ИЛИЕВА ИЛИЕВА, БАКАЛАВЪР
специалност “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
с отличен успех 5,94


Петя Дикова Иванова- Петрова
специалност “книгоиздаване”
с отличен успех 5,79


Още от церемонията

Достъп до всички снимки от церемонията може получите чрез заявка към електронната поща на факултета: fmi@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В