Избираеми и факултативни дисциплини за летен семестър на учебната 2016-2017 година

СЪОБЩЕНИЕ

За студентите от І КУРС– специалности:

 “Информатика” ,“Компютърни науки”, “Софтуерно инженерство”,

“Математика и информатика”,

 

На основание чл.30, ал.1, т.3 и т.4 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите,

в срок до 23.12.2016 г. студентите от ПЪРВИ КУРС е необходимо да подадат МОЛБИ за ИЗБИРАЕМИ (от всяка група по една дисциплина) и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини

за ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2016/2017 година.

 

За студентите, които не са заявили своя избор до тази дата,

 избираемите и факултативните дисциплини ще бъдат определени служебно.

Минималният брой на студентите, желаещи да изучават съответната

 изборна или факултативна дисциплина, е 10.

 

Информация за съдържанието на дисциплините може да получите в „Е-студент“ и/или от съответните преподаватели.

 

Молби се закупуват от книжарницата в корпус ІV – 3 етаж и се приемат

 от Организаторът на учебен процес стаи 603


СПОДЕЛИ В