Контролен съвет

Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността на висшето училище по смисъла на Закона за висшето образование (чл. 34а).

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
(мандат 2023 г. – 2027 г.),
избран от Общото събрание на ВТУ на 29 май 2023 г.проф. д-р Даниела Христова Тасевска

Председател на Контролния съвет на ВТУ
(мандат 2023 г. – 2027 г.)

доц. д-р Бойчо Бойчев Бойчев

Заместник-председател на Контролния съвет на ВТУ
(мандат 2023 г. – 2027 г.)


Членове на Контролния съвет на ВТУ (мандат 2023 г. – 2027 г.):

  1. доц. д-р Невена Маринова Гавазова
  2. доц. д-р Юлиян Ганчев Великов
  3. доц. д-р Валерия Живова Тодорова
  4. доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов
  5. доц. д-р Мирослава Маринова Петкова

Представител на Студентския съвет:

  1. Ирина Николаева Росенова – сп. „Право“, фак. № 2008012851
СПОДЕЛИ В