Заемане на академични длъжности по обявените конкурси

Уважаеми кандидати за заемане на академичните длъжности по обявените конкурси за „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, можете да изтеглите декларациите съгласно Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” от тук.


СПОДЕЛИ В